Institucije, društvo i organizacije civilnog društva treba da stvore uslove da Zakon o životnim zajednicama lica istog pola, čije usvajanje se očekuje krajem godine, bude primijenjen u praksi, ocijenio je predsjednik Upravnog odbora organizacije Kvir Montenegro Danijel Kalezić.

On je kazao da su u Kvir Montenegru zadovoljni sadržajem nacrta Zakona, navodeći da su prilikom izrade tog dokumenta, imalui konstruktivan dijalog sa nadležnim institucijama.

„Sad je jako bitno, do kraja ovog procesa, da neko od zainteresovanih strana ne učini na bilo koji način bilo što što bi dovelo do degradiranja količine prava koja to zakonsko rješenje sadrži“, rekao je Kalezić u izjavi za PR Centar.

Kako je istakao, očekuju da će zakon biti usvojen do kraja godine.

„Ono što je jako bitno kad je ovaj zakon u pitanju jeste činjenica da se cijeli posao i stvaranje uslova za korišćenje tog zakona u praksi ne završava samim usvajanjem, već akivno tokom sledeće godine nakon usvajanja, cijeli sistem institucija, i ukupno društvo, i organizacije civilnog društva moramo zajedno da radimo na tome, da stvorimo uslove da ljudi koriste taj zakon u praksi“, istakao je Kalezić.

Govoreći o aktuelnoj kaznenoj politici prema nasilnicima i koliko je LGBTIQ osoba su bile žrtve nasilja, Kalezić je rekao da su ove godine četiri LGBT osobe bile žrtve zločina iz mržnje.

„Ti slučajevi, nažalost, i dalje nisu od Tužilaštva kvalifikovani kao zločini koji su počinjeni iz mržnje. Slučajevi su kvalifikovani kao ostali incidenti, koji nemaju veze sa nečijom seksulanom orjentacijom, uprkos tome što naš zakonodavni okvir prepoznaje krivično djelo počinjeno iz mržnje kao otežavajuću okolnost pri izricanju kazne“, rekao je Kalezić.

Prema njegovim riječima, i dalje je prisutna praksa postupanja nadležnih institucija koja, kako je rekao, podrazumijeva to da „ako neko istuče lezbejku, geja, biseksualnu ili trans osobu u Crnoj Gori, snosiće jednake posledice kao da se potukao zbog malo više alkohola petkom uveče u nekoj od kafana, a neće snositi posledice onakve kakve treba da snosi zbog toga što je iz mržnje pretukao neku drugu osobu“.

„To je stvarnost u kojoj živimo i to je nešto za šta se nadamo da će se uskoro promijeniti zbog toga što takvo postupanje nadležnih institucija umnogome nama šalje poruku da smo i dalje građani i građanke drugog reda i da zakoni i vladavina prava za nas ne važe kao za ostale“, zaključio je Kalezić.