Društvo

Svako može da bude branilac ljudskih prava, bez obzira na lično svojstvo

Ko su branioci ljudskih prava, u kakvom kontekstu žive i rade, sa kojim se izazovima suočavaju, bile su ključne teme panel diskusije na Pravnom fakultetu posvećene 20. godišnjici usvajanja Deklaracije o braniocima ljudskih prava.

Kako je kazao Ivan Ivanišević, generalni direktor za multilateralne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova, deklaracija o braniocima ljudskih prava je okvir za promovisanje sloboda i jačanje demokratije.

“Odgovornost za zaštitu ljudskih prava je na svima nama. Svako može i treba da bude branilac ljudskih prava, bez obzira na bilo kakvo lično svojstvo“.

Diskusija o primjeni Deklaracije o braniocima ljudskih prava okupila je brojne aktere iz zemlje i međunarodne zajednice, uključujući profesore i studente sa Pravnog fakultet

Prema riječima koordinatorke Sitema UN U Crnoj Gori Fione Mekluni, branioci ljudskih prava postoje i rade u mnogim oblicima.

“Od onih koji pružaju utočište žrtvama nasilja, onih koji rade na terenu da spriječe kontaminaciju i odlaganje toksičnog otpada, koji protesuju za prava LGBT osoba, pomažu siromašnim zajednicama kao i protjeranima i raseljenima, i mnogi, mnogi drugi. To su obični ljudi koji svoj život posvećuju zaštiti i odbrani ljudskih prava“, zaključila je ona.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend