Društvo

Sve je više djece sa problemima u učenju

Kotorski Resursni centar

Poteškoće u učenju predstavljaju savremeni problem i sve je više djece sa ovim teškoćama. U Resursnom centru “Dr Peruta Ivanović” u Kotoru je oko stotinu učenika sa poteškoćama u učenju i u posljednjih osam godina sa njima rade zaposleni u ovom Centru, podsjeća za Skala radio defektolog i surdopedagog Željko Vukasović.

Poteškoće u učenju spadaju u neku vrstu posebnih potreba a profili stručnjaka u Resursnom centru u Kotoru nijesu samo defektolozi, tu su i psiholozi, logopedi, znači sva ona zanimanja koja su usmjerena pomoći za takvu djecu.

“Mi smo jedini Resursni centar ovoga tipa u Crnoj Gori koji se bavi ovom problematikom. U redovnoj školi, uvijek dva ili tri učenika ne mogu da prate nastavu. Ako ste razredni starješina ili predmetni nastavnik u redovnoj školi, vi očekujete da svako dijete bude otprilike na nekom intelektualnom i nivou mogućnosti kao ostala djeca. Znači, dva, tri učenika u razredu uvijek će imati problem sa pisanjem, sa metodikom računa odnosno matematike ili neće moći pravilno da izgovaraju riječi i odmah ostaje nekako po strani”, objašnjava Vukasović.

Takvo dijete jednostavno ne može da se prilagodi i po mišljenju Vukasovića nastavnici nemaju vremena da se u odjeljenju koje po pravilu broji 30 do 35 đaka posveti sa punom pažnjom svakom učeniku ponaosob, pogotovo nekome ko zaostaje u gradivu.

Na pitanje da li je gradivo u kotorskom Resursnom centru prilagođeno toj vrsti učenika i je li smanjeno, u kom smislu se razlikuje od predmetne nastave u bilo kojoj osnovnoj ili srednjoj školi u Kotoru, Vukasović je podsjetio na Individualni razvojni operativni plan.

“To znači da nastavnik koji predaje dotični predmet može da sam uprosti gradivo ali ne može da ga smanji. Sve ono što je predviđeno planom i programom za datu godinu obrazovanja ne možete da smanjite ali možete da ga prilagodite učeniku u zavisnosti od njegovih problema koje ima, bilo da je to dislekcija, dislalija”, objašnjava Vukasović.

Oko 90 odsto djece sa problemom otežanog učenja uspješno završava srednju školu u Resursnom centru u Kotoru i na kraju budu i sociolizovani i uspješni u svom poslu. Prateći njihov životni put, Vukasović sa zadovoljstvom ističe da oni uspješno stvaraju porodice i brinu o njima.

Send this to a friend