Društvo

Tivat bio bez struje zbog prekopavanja Jadranske magistrale

Foto: Boka news

Tivat je danas bio više sati bio bez struje jer su radnici kompanije Tošković koji izvode radove na postavljanju kanalizacije, prekinuli glavni napojni kabl kod naselja Kava, prenosi portal Boka news.

Na istom mjestu, izvođač je prekinuo vod za napajanje grada strujom i 30. septembra.

Radnici tivatske Elektrodistribucije i CEDIS-a, pored prespajanja kabla suočili su se i kvarom na trafostanici u Gradiošnici. Kvar na trafostanici bio je posljedica prekidanja voda, a CEDIS je insistirao da se on sanira prije puštanja struje preko rezervnog voda.

Foto: Boka news

Osim ovog kvara pojedini djelovi Tivta, Seljanovo, Donja Lastva nemaju ni internet zbog kvara u centrali koji je uzrokovan nestankom električne energije.

Prekopavanje Jadranske magistrale kod naselja Kava u Tivtu počelo je još krajem septembra i svakodnevno prouzrokuje otežano odvijanje saobraćaja. Radovi se odvijaju u cilju povezivanja infrastrukture i kompletiranja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice sa novim naseljem.

Do danas magistrala nije vraćena u prvobitno stanje, a otvorile su se nove rupe na putu koje ugoržavaju bezbjednost i otežavaju protok saobraćaja.

Na putu nema ni adekvatne sobraćajne signalizacije, a Boka news ističe da se nadležni organi ne oglašavaju.

Send this to a friend