Društvo

U domaćinstvu koje loži ugalj najlošiji kvalitet vazduha

Na osnovu dobijenih rezultata mjerenja kvaliteta vazuha tokom grejne sezone unutar tri domaćinstva u Pljevljima, NVO Green Home je izradila “Analizu o zagađivanju vazduha unutar domaćinstava“. Prema podacima mjerenja unutrašnjeg vazduha za PM čestice, domaćinstvo koje je ložilo ugalj imalo je najlošiji kvalitet unutrašnjeg vazduha – 3 puta veću prosječnu vrijednost za PM2.5 čestice nego što je preporučeno od strane Svjetske zdravstvene organizacije SZO, gdje bi prosjek za PM2.5 čestice trebao da bude do 10 µg/m3.

Mjerenja su se odvijala kontinuirano, u periodu od 17. februara do 30. aprila 2020. godine, i to u domaćinstvima koja se griju na različite energente – kombinaciju uglja i drveta, pelet i struju.

Domaćinstvo koje se grijalo na pelet imalo je nešto bolji kvalitet vazduha u odnosu na ono koji se grijalo na struju, ali su čak i ova domaćinstva imala prekomjerno zagađenje unutrašnjeg vazduha, gde je nivo PM2.5 čestica bio nezdrav za ljude – 26.0 µg/m3 za pelet i 26.1 µg/m3 za struju.

“U istom periodu, spoljašnji kvalitet vazduha (PM2.5 čestica) u Pljevljima bio je vrlo loš, gotovo je 6 puta prelazio limite koji su postavljeni za očuvanje zdravlja”, navode u Green home-u.

Rezultati su prikazani i u odnosu na broj dana sa prekoračenim graničnim vrijednostima, a tokom perioda mjerenja od 74 dana.

“U domaćinstvu koje je koristilo ugalj, unutrašnji vazduh je bio zagađen 16 dana za PM10 i 36 dana za PM2.5 čestice. Drugim riječima, gotovo 50% vremena je domaćinstvo sa grijanjem na ugalj bilo izloženo prekomjernom zagađenju unutrašnjeg vazduha”, navode u ovoj NVO.

U domaćinstvu u kojem se koristio pelet, 10 dana je prekoračena maksimalna dnevna granična vrijednost za PM10, a 31 dan za PM2.5.

U domaćinstvu koje je koristilo struju, 10 dana je pređena vrijednost za PM10 i 22 dana je pređena vrijednost za PM2.5.

“Ovo domaćinstvo je imalo najmanju izloženost zagađenju u odnosu na broj dana izloženosti, no čak su i tu 30% vremena koncentracije PM2.5 bile iznad graničnih vrijednost”, ističu u ovoj NVO.

Vrste goriva koja se koriste za grijanje ili kuvanje u domaćinstvima su važna odrednica kvaliteta vazduha, ne samo u zatvorenom prostoru već i u spoljašnjoj sredini.

“Glavni razlog zabrinutosti za loš kvalitet vazduha u domaćinstvima koji koriste drvo i ugalj je uticaj koji sagorijevanje ovih energenata ima na zdravlje čovjeka. Praškaste čestice (PM2.5, PM10) koje nastaju ovim putem su klasifikovane kao kancerogene, a njihovo dejstvo se ogleda u izazivanju malignih promjena kod različitih organa u čovjekovom organizmu”, navode u Green home-u.

Kvalitet vazduha u unutrašnjim prostorima je ozbiljna pretnja po zdravlje stanovništva u Pljevljima, vodeći se činjenicom da ljudi veliki dio vremena provode u zatvorenom prostoru.

“Ne samo da je Pljevlja žariše spoljašnjeg zagađenja vazduha zbog termoelektrane i sagorijevanja uglja, već je stanovništvo značajno pogođeno i lošim kvalitetom unutrašnjeg vazduha. Prelazak na grijanje koje ne uključuje sagorijevanje uglja i drva bilo bi logičan korak ka unapređenju zdravlja Pljevljaka, već i u kratkom roku, a posebno bi poboljšao kvalitet vazduha i samim tim zdravlje na duži period”, zaključuje se u saopštenju.

5

avatar
1000
4
1
0
 
5
Patrik MitrovićSmijurijaWWG1WGANinoPrč
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Patrik Mitrović
Gost
Patrik Mitrović

Vjerujte mi na riječ, najštetniji vazduh je u onim prostorijama u kojima se loži pelet! To je čisto hemijom natopljena drvena (presovana) prašina. Daleko najštetniji energent! A ugalj najprljaviji. Ali štetan za prirodu.

WWG1WGA
Gost
WWG1WGA

Ni “Loż ulje” a ni drva nijesu daleko, bitno je da mi izvozimo struju da se neko drugi iz bogatijeg svijeta grije na njoj

Nino
Gost
Nino

Sad cemo se svi grijati na struju
,obećali su nam, da se nece struja placati !!!!!

Prč
Gost
Prč

Pa na sta onda da se grijemo kad po ovome ispade nista nije dobro za grijanje

Smijurija
Gost
Smijurija

Solarna energija, nego smo mi daleko od nje.

Send this to a friend