Društvo

Učenici i nastavnici sa sjevera imaju tolerantan odnos prema LGBTI osobama

Foto: LGBTIQ Socijalni Centar
Foto: LGBTIQ Socijalni Centar

Rezultati istraživanja i publikaciju pod nazivom „Istraživanje stavova nastavnika i nastavnog osoblja o LGBTI temama u srednjim školama na sjeveru Crne Gore“, koju je nevladina organizacija LGBTIQ Socijalni Centar kreirala u okviru projekta „Put ka prihvatanju LGBTI učenika u sjevernoj regiji Crne Gore“ pokazali su da je odnos prema LGBTI osobama u civilnom ili prijateljskom kontekstu uglavnom je bio tolerantan.

Projekat je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Cilj ovog istraživanja, koje je realizovao doktorand Vuk Uskoković, je bio da pruži što kompletniju sliku odnosa srednjoškolskog akademskog osoblja prema LGBTI osobama kao naročito ugroženoj kategoriji ljudi u Crnoj Gori i to u regiji koja je u godinama tranzicije socio-ekonomski bila najteže pogođena.

Takođe, istraživanje je imalo za cilj i da pruži polaznu osnovu za dalji razvoj programa koji će da doprinesu razvoju kapaciteta nastavnika/ca na sjeveru Crne Gore za rad sa LGBTI osobama.

“Istraživanje je obuhvatilo 31 ispitanik, odnosno nastavnik i nastavno osoblje iz srednjih škola na sjeveru Crne Gore, iz opština Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak. U svakoj od opština odabrana je po jedna škola, vodeći računa da budu zastupljene i gimnazije i stručne škole, a dodatno je vođeno računa da što ravnomjernije budu zastupljene i različite grupe predmeta (jezici i književnost, prirodne nauke, društvene nauke i sl.), kao i pedagozi i psiholozi koji rade u školama. Ispitanici/e su popunjavali specijalni anonimni online upitnik koji je razvijen za potrebe ovog istraživanja”, navodi se u saopštenju.

Što se strukture ispitanika tiče, njih 81 odsto je ženskog pola, dok je 19 odsto muškog pola. Dodatno, 65 odsto njih je navelo da ima više od 10 godina radnog iskustva, a 45 odsto ispitanika je mlađe od 40 godina. Čak 87 odsto ispitanika se izjasnilo kao heteroseksualno, dok je njih sedam odsto navelo da je biseksualno. Konačno, 45 odsto ispitanika/ca je sebe odredilo kao praktikujuće vjernike/ce neke od tradicionalnih zajednica na ovim prostorima.

Ključni rezultati istraživanja

Ispitanici/e su, sveukupno uzev, iskazali stav koji se možda najpodesnije može opisati kao tolerantan ili neutralan prema individualnim LGBTI ljudima, naročito u kontekstu druženja ili građanskih odnosa, ali i često ispunjen nelagodom, podozrenjem ili nerazumijevanjem prema homoseksualnosti kao takvoj i prema potrebi da se štite prava LGBTI ljudi.

Odnos prema LGBTI osobama u civilnom ili prijateljskom kontekstu uglavnom je bio tolerantan; ispitanici/ce su većinski prijavljivali da njihov odnos prema prijatelju, saradniku, pretpostavljenom ili političaru ne bi zavisio od njegove/njene homoseksualnosti. Većinski je prijavljen i stav da homoseksualnost sopstvenog djeteta ne bi uticala na roditeljev odnos prema njemu/njoj, niti da bi mu/joj sugerisao prikrivanje homoseksualnosti ili „terapiju konverzije“.

Najveći broj ispitanika (13) nije uopšte obrađivao LGBTI teme u toku svog visokoškolskog obrazovanja, dok je nešto manji broj proučavao te teme u okviru svog studijskog programa, bilo sistematski kao integralan dio programa (osam) bilo usputno (sedam), prijavljujući pozitivan ili neutralan tretman teme u udžbenicima.

Najveći broj ispitanikanije razgovarao sa svojim učenicima/ama na temu homoseksualnosti (13), dok je troje razgovaralo o toj temi kao sastavnom dijelu plana i programa i još četvoro usputno u vezi s dijelom plana i programa. Interesantno je da je devetoro sâmo pokrenulo temu na svojim predavanjima, dok je dvoje o temi razgovaralo na inicijativu učenika.

Što se tiče prisustva LGBTI tematike u udžbenicima na predmetima, 61,3 odsto ispitanika/ca prijavilo je da udžbenici ne pokrivaju tematiku, 29 odsto prijavilo je da je pominju i to u tolerantnom ili neutralnom kontekstu, dok je 9,7 odsto prijavilo pozitivan način govorenja o homoseksualnosti u udžbenicima na svom predmetu.

Ogromna većina ispitanika/ca, njih dvadesetčetvoro, apsolutno se ili uglavnom slaže sa tvrdnjom da je, nezavisno od predmeta koji predaje, njihova obaveza kao nastavnika/ce da utiču na tolerantniji i inkluzivniji odnos svojih učenika/ca prema diskriminisanim grupama, uključujući i one koji se deklarišu ili su percipirani kao LGBTI ljudi.

Najveći broj ispitanika/ca (22 apsolutno i šest uglavnom) smatra da posjeduje dovoljno znanja i vještina da adekvatno reaguje u situaciji u kojoj mu/joj se učenik/ca obrati za savjet i podršku u vezi s nedoumicama oko svoje seksualnosti, ličnim i porodičnim problemima ili sa seksualnim nasiljem i uznemiravanjem. Skeptičnije su bile procjene stručnih i institucionalnih kapaciteta sopstvene škole da se nosi sa vršnjačkim i seksualnim nasiljem, gdje je najveći broj respondenata (13) izjavio da nije u stanju da ih procijeni.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
🚶🕺🚶🕺🚶🏃🤾⛹Pravnik
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
🚶🕺🚶🕺🚶🏃🤾⛹
Gost
🚶🕺🚶🕺🚶🏃🤾⛹

Ranije ih je bilo ali se nijesu ovoliko eksponirali kroz razne NVO i za pare se po ulicama setali
Da li porodice unistavaju ovim eksponiranjem

Pravnik
Gost
Pravnik

Dosta je vidjeti ko je finansirao projekat! Zašto samo na sjeveru Crne Gore, je li zbog toga što je tamo patrijahlnost više izražena nego na jugu? Sram vas bilo i ovakvih tekstova i projekata!

Send this to a friend