Društvo

UCG nabavio softver za otkrivanje plagiranja

Univerzitet Crne Gore je počeo koristiti softver za antiplagijarizam iThenticate, najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja, saopšteno je iz ove institucije.

Predsjednik Naučnog odbora Univerziteta Crne Gore Vladimir Pešić je najavio da će Naučni Odbor u saradnji sa Centrom za doktorske studije i Centrom za kvalitet i studije Univerziteta Crne Gore intenzivirati kontrolu doktorskih disertacija kao i magistarskih teza.

„Cilj je ne samo prevencija pojave plagijarizma, već prije svega  unapređenje akademskih vještina naučnog pisanja studenata doktorskih i magistraskih studija kao i akademskog osoblja“, kazao je profesor Pešić.

On je kazao da je iThenticate najpoznatiji servis za otkrivanje plagiranja, pokrenut 2004. godine.

„Softver upoređuje rukopise u formatima txt, pdf, doc, kako sa radovima u časopisima sa otvorenim pristupom – „open access“,  tako i sa radovima u časopisima bez otvorenog pristupa, sa knjigama, zbornicima sa konferencija, kao i web sadržajima na engleskom i drugim jezicima“, objasnio je profesor Pešić.

Softver iThenticate je nabavljen u okviru projekta koji podržava razvoj visokog obrazovanja i istraživačkog potencijala u cilju doprinosa daljem razvoju zemalja Zapadnog Balkana: “Enhancement of HE Research Potential Contributing to Further Growth of the WB Region“.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
neko
Gost
neko

Google

Lipovo
Gost
Lipovo

Sada cce biti aktuelne diplome iz ,,prisstine,,

Send this to a friend