Društvo

UCG: Svoje finansijsko poslovanje baziramo na pozitivnoj zakonskoj regulativi

Nijesu tačni navodi Centra za građansko obrazovanje da Univerzitet Crne Gore nije na adekvatan način odgovarao na predmetne zahtjeve CGO, već je to radio u skladu i na način predviđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, poručuju iz Univerziteta.

<<<Kaluđerović: Nikolić rektor kojeg preporučuje netransparentnost<<<

“Univerzitet Crne Gore svoje finansijsko poslovanje bazira na pozitivnoj zakonskoj regulativi: Zakonu o budžetu, Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, Pravilniku o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave, MRS za javni sektor, Zakonu o visokom obrazovanju i internim aktima Univerziteta”, navode iz ove obrazovne ustanove.

Kako ističu,  Univerzitet je u obavezi da sastavlja konsolidovani finansijski izvještaj, koji uredno dostavlja nadležnom državnom organu – Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija na kvartalnom i godišnjem nivou.

“Upravni odbor UCG razmatra i usvaja godišnje Izvještaje o novčanim tokovima (Obrazac 4 i Obrazac 5) koji su javno dostupni na web sajtu www.ucg.ac.me. Svaka Odluka o usvajanju Godišnjih izvještaja o novčanim tokovima se objavljuje u zvaničnom glasilu – Biltenu Univerziteta Crne Gore. Ugovoreni nacionalni i međunarodni naučnoistraživački projekti objavljeni su na web sajtu www.ucg.ac.me svih fakulteta i instituta koji su ih dobili, kao i kod drugih relevantnih institucija (Ministarstvo nauke)”, objašnjavaju oni.

Kako ističu, na web sajtu i na portalu Direktorata za politiku javnih nabavki objavljeni su podaci o izdacima koji prate redovno poslovanje Univerziteta, a koji se odnose na ponuđače – dobavljače za nabavku roba, radova i usluga, kao i na sklopljene ugovore o nabavci istih.

“Univerzitet Crne Gore u zadnje tri godine posluje pozitivno, nakon saniranja višemilionskog duga, reinvestira značajna sopstvena sredstva u osavremenjivanje nastavne i naučne infrastrukture i odgovorno se stara o poboljšanju materijalnog i profesionalnog položaja svojih zaposlenih”, tvrde oni.

4

avatar
1000
3
1
0
 
4
E svastaCucaTodoTodor
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Cuca
Gost
Cuca

Koliki su troškovi UCG po osnovu pravosnažnih sudskih presuda koje su osporile nezakonite odluke Duška Bjelice? Ko je odgovarao za višemilionske gubitke koje je vratila Radmila Vojvodić? Zašto niko ne problematizuje zloupotrebe samocitiranja ekipe sa Fakulteta za sport? Gdje su sakriveni negativni revizorski izvještaji za poslovanje Fakulteta za sport, Pomorskog fakulteta, Likovne akademike, Mašinskog fakulteta,…? Da li u Naučnom odboru… Više »

Todo
Gost
Todo

UCG je danas ispred svih univerziteta u svijetu. I to nekome smeta.

E svasta
Gost
E svasta

hahahahahahahahaha

Todor
Gost
Todor

Da nije jedan od stubova državnosti UCG bi trebalo ukinuti.

Send this to a friend