Društvo

Uprava za vode: Odlučni smo u suzbijanju nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska

Bolje sestre (Foto: Print screen)
Bolje sestre (Foto: Print screen)

Uprava za vode saopštila je danas da je upravljanje izvorištem Bolje sestre od izuzetnog državnog značaja, te da predstavlja veoma složen i kompleksan projekat. Poručili su da potvrđuju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska, štiteći prirodne resurse zemlje.

“U dijelu zaštite izvorišta Bolje sestre, shodno rješenju Uprave za vode od 12. decembra 2008. godine, određene su dvije zone zaštite, i to zona neposredne sanitarne zaštite i uža zona sanitarne zaštite, dok šira zona nije utvrđena već su bila potrebna da se izvrše dodatna hidrogeološka istraživanja i posebno opiti testiranja pri različitim stanjima nivoa izdani (velike i male vode), i ista izvrše u fazi implementacije projekta i izgradnje sistema”, naveli su u saopštenju.

Od strane Uprave za vode, a zbog nedostatka kadra geološke struke, kako su saopštili, formiran je Stručni tim zbog složenosti projekta i davanja stručnog mišljenja na Glavni projekat o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite sa izvorišta Bolje sestre, te u krajnjem i donošenja novog rješenja zona sanitarne zaštite izvorišta.

Uprava za vode, naglasili su, Izvještaj stručnog tima proslijedila je Regionalnom vodovodu, kako bi obrađivač projekta dao izjašnjenje i odgovore.

“S tim u vezi, naglašavamo da “neizdavanje” rješenja o granicama III zone sanitarne zaštite ne znači i zaustavljanje regionalnog vodosnabdijevanja, već samo sprovođenje obavezujuće administrativne procedure koja će za rezultat imati definisanje nove granice uže zone sanitarne zaštite kao i utvrđivanje šire zone sanitarne zaštite. Ističemo da su svi koraci učinjeni od strane Uprave za vode bili u skladu sa zakonodavnim okvirom, te da je naš cilj da kroz nastavak konstruktivnih i svrsishodnih dijaloga, uspijemo zajedno sa Regionalnim vodovodom, sa kojim smo dugogodišnji partneri, obezbijediti uslove za funkcionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja”, ističu iz Uprave za vode.

Dalje navode da je u cilju preduzimanja niza aktivnosti i uspostavljanju saradnje sa nadležnim institucijama, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Rješenjem od 1. novembra 2022. godine formiralo Operativni međuresorni tim za preduzimanje konkretnih pravnih radnji sa ocjenom stanja i predlogom mjera u borbi protiv nelegalne eksploatacije rječnih nanosa (šljunka i pijeska) iz svih vodotoka, dok je, kako ističu iz Uprave za vode, 15. februara 2023. godine usvojen Izvještaj o postignutim rezultatima u borbi protiv nelegalne eksploatacije šljunka i pijeska iz vodotoka.

“Gore navedenim, zajedno sa Vladom Crne Gore, potvrđujemo svoju odlučnost u suzbijanju nelegalne eksploatacije riječnih nanosa, štiteći prirodne resurse zemlje i očuvanje okoline za buduće generacije. Nastavićemo da preduzimamo odlučne korake kako bismo osigurali zakonitost i pravdu po ovom važnom pitanju”, zaključuju u saopštenju.

Send this to a friend