Društvo

Urediti proceduru podjele državne imovine NVO

U toj Koaliciji kažu da se duži niz godina imovina u vlasništvu Crne Gore dodjeljuje nevladinim organizacijama na korištenje sa ili bez nadoknade, bez jasnog zakonskog osnova, transparentnosti u postupku, javnog konkursa, kriterijuma, jasnih procedura. 

Ne postoji, dodaju, bilo kakva evidencija državne imovine koju koriste nevladine organizacije a upitno je i na koji način državne i lokalne institucije brinu o održavanju i namjeni imovine kojom gazduju u ime građana.

“Bez preciznih procedura koji bi ovaj proces učinili transparentnim pojačava se mogućnost stvaranja klijentelističkih odnosa nevladinih organizacija i državne ili lokalne uprave. Dosadašnja praksa bila je uglavnom dodjela na korišćenje prostora za rad nevladinim organizacijama a u nekim slučajevima i opreme. Nedavno je Vlada Crne Gore odlučila da i zemljište u državnom vlasništvu besplatno ustupi, praktično pokloni, nevladinoj organizaciji bez bilo kakvih porcedura kojima se osigurava zaštita javnog interesa i sprečavaju moguće zloupotrebe“, saopšteno je iz Koalicije NVO-saradnjom do cilja.

Namjera Koalicije NVO je da se pitanje dodjele ovog vida podrške radu NVO normativno uredi kako bi se dodatno podstakle nevladine organizacije na unapređenje svog rada ali i osigurala podrška za one organizacije koje aktivnostima koje sprovode opravdavaju svrhu svog postojanja dajući doprinos razvoju zajednice i zaštiti interesa građanki i građana Crne Gore.

“Vjerujemo da će ovaj dokument pomoći Vladi Crne Gore da usvoji u što skorijem roku Uredbu i time ispuni obavezu iz Strategije razvoja nevladinih organizacija 2014-2016. Rok za donošenje akta Vlade kojim će se utvrditi kriterijumi i postupak davanja prostora i imovine u državnom vlasništvu na korištenje NVO-ima, na osnovu Strategije razvoja NVO, istekao je u julu 2015. godine”, navedeno je u saopštenju.

Koalicija NVO će predložiti i lokalnim samoupravama da donesu slične dokumente kako bi ovo pitanje i na lokalnom nivou bilo riješeno na sistemski način.

“Važno je napomenuti da je, po našem mišljenju, potrebno izvršiti izmjene i dopune Zakona o državnoj imovini u članu 25 kako bi se stekao zakonski osnov za dodjelu državne imovine na korišćenje nevladinim organizacijama ali i stvorio osnov za donošenje Uredbe čiji smo nacrt pripremili“, zaključeno je u saopštenju.

Send this to a friend