Društvo

Uskoro početak rada Dnevnog boravka za oboljele od demencije u Domu starih u Risnu

Stvoreni su neophodni prostorni i tehnički uslovi za gradnju Dnevnog boravka za osobe oboljele od demencije u Domu starih u Risnnu, saopšteno je na sastanku ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića sa predsjednikom Opštine Kotor Željkom Aprcovićem.

Kako je istaknuto tokom sastanka, planirano je da se ova usluga pruža korisnicima sa teritorije opština Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva i da se za njih obezbijedi organizovani prevoz.

“U toku boravka o njima bi brinuo tim sestara i njegovateljica, posebno obučenih za rad sa ovom populacijom, kao i socijalna služba sastavljena od psihologa, socijalnih radnika i radno-okupacionih terapeuta,“ istakao je Aprcović.

Sagovornici su konstatovali da uspješna saradnja MRSS i lokalne samouprave rezultira većim brojem usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i da postoji prostor da se saradnja dodatno unaprijedi.

Purišić je kazao da je za proteklih osam mjeseci ove godine za osnovna materijalna davanja u socijalnoj i dječjoj zaštiti za opštinu Kotor isplaćeno oko  milion eura, dok je u prethodnoj godini za tu svrhu izdvojeno oko 1.7 miliona eura.

Na sastanku je bilo riječi i o iznalaženju optimalnog modela za funkcionisanje Dnevnog boravka za djecu sa smetnjama u razvoju koji funkcioniše u okviru JU Resursnog centara za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović”, sa aspekta poštovanja propisanih standarda u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja je za adaptaciju i opremanje ovog Dnevnog boravka prethodno uložilo oko 42.000 eura, a za 12 korisnika ove socijalne usluge mjesečno izdvaja 1.800 eura“, kazao je Purišić.

Razmatrana je mogućnost osnivanja Dnevnog boravka za starija lica, koji bi se u funkcionalnom smislu „oslanjao“ na Dom starih „Grabovac“ u Risnu.

Ministar je kazao i da je uspostavljena i funkcioniše prihvatna stanica za žrtve nasilja u porodici u kotorskoj opštini na način što je adaptiran i opremljen stan, u cilju zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja, žena i djece, kojima je neophodno izmještanje iz porodice i obezbjeđivanje urgentnog smještaja na sigurnom i bezbjednom mjestu.

Send this to a friend