Društvo

Uspješna inkluzija iznjedri zadovoljnu i srećnu djecu

OŠ Boško Buha Pljevlja

Osnovna škola “Boško Buha” u Pljevljima počela je sa radom 10. oktobra 1955. godine pod nazivom Druga osnovna škola. Sadašnje ime je dobila decembra 1966. godine, na predlog kolektiva škole i po odluci Skupštine opštine Pljevlja. U sastavu Matične škole rade i dva Područna odjeljenja na Ilinom Brdu i Kominima.

Nastava se izvodi u dvije smjene. U ovoj školskoj godini upisano je 482 učenika koji su raspoređeni u 29 odjeljenja.

“U prethodnoj godini renovirali smo sve prostorije u područnom odjeljenju Ilino Brdo, rekonstruisali grijanje, novu vodovodnu instalaciju i adaptirali sve prostorije i učionice u područnom odjeljenju Komini, te renovirali šest učionica i sedam kabineta u matičnoj školi”, kazali su iz ove vaspitno-obrazovne ustanove.

U sklopu područnog odjeljenja Komini otvorena je, dodaju, i vaspitna jedinaca JPU ” Eko Bajka”.

Kao posebnu karakteristiku škole ističu saradnju kolektiva bez koje ne bi, kažu, mogli postizati dobre rezultate.

“Kvalitet nastave od prvog do devetog razreda je na visokom nivou: zajedno se trudimo da motivišemo djecu u sticanju novih znanja, samostalnom istraživanju kroz savremene vidove nastave, igru i druženje. Posebno smo ponosni na rad našeg Integrisanog odjeljenja. Mi smo jedna od škola koja ima zaposlenog defektologa. Uz pomoć logopedskog seta i vibrafona, koje naša škola posjeduje, defektologu je olakšan posao od prošle godine. U okviru odjeljenja oformljena je senzorna soba uz pomoć Ambasade Japana”, navode iz ove pljevaljske škole.

Takođe, sa ponosom ističu da u školi inkluzivna nastava funkcioniše odlično. Nastavno osoblje na čelu sa menadžmentom škole opredijeljeno je da na kvalitetan način uključi sve učenike u nastavni proces i zadovolji njihove obrazovne potrebe. Zajednički cilj im je srećno i zadovoljno dijete u sigurnom okruženju. Smatraju da je uspješna jedino ona inkluzija gdje su djeca koja su uključena, zadovoljna i srećna.

Saradnja škole sa lokalnom zajednicom se ostvaruje često, i svake godine više, prilikom obilježavanja važnih datuma na svetskom nivou, zatim na Opštinskom i na školskom nivou. Prilikom obilježavanja tih datuma, škola sve više uključuje i roditelje .

Volonterski klub “Boško Buha” škole nesebično učestvuje u mnogobrojnim lokalnim i školskim aktivnostima. Pored ovog kluba učeničke organizacije su: Dječji savez, Mladi gorani, Parlament, kao i Podmladak Crvenog krsta koji svake godine na državnom nivou ostvaruje zapažene rezultate.

Posebno su uspješni članovi Sekcija mladih biologa, koji na Olimpijadi znanja osvajaju jedno od prva tri mjesta. Isto tako, tradicionalno funkcionišu sekcije : Dramska, Košarkaška, Fudbalska, Atletska, Informatička, Recitatorska, Literarno novinarska…

“Mi smo škola u kojoj postoji slobodna saradnja i prijateljsko i konstruktivno međudjelovanje na relaciji učenik nastavnik direktor. Škola koja može odgovoriti na potrebe savremenog čovjeka u promjenljivom društvenom okruženju. Škola je ustanova u kojoj se ni na trenutak ne smije izgubiti iz vida učenik pojedinac i njegove potrebe. Svaki je učenik jedinstveno i kompleksno biće, tako da i zajednički obrazovni sadržaji treba da budu protkani humanim i toplim odnosom, a mora se učiniti što je moguće više da učenik u školi dobije mogućnost razvijanja svih dimenzija svoje ličnosti”, kazao je direktor škole Albin Kondo.

Ističe da je njihova ustanova savremena i funkcionalna zahvaljujući stalnom tehnološkom opremanju.

“U budućnosti ćemo se truditi da održimo kvalitet redovne nastave na visokom nivou, da opremimo kabinete savremenim učilima za rad, da obezbjedimo nastavnicima napredovanje u stručnim znanjima i vještinama, da omogućimo učenicima da razvijaju svoje potencijale u različitim područjima (socijalno angažovani rad, volonterski rad, nauka, umjetnost …) i zadovoljavanje različitih interesa putem niza novih vannastavnih aktivnosti i vanškolskih aktivnosti. Smatram da putem sistema obrazovanja možemo obogatiti strukturu društva, porodice i profesije, jer škola je most između porodice i društva kao cjeline” kazao je on.

Lazar, učenik devetog razreda, istakao je da u školi vlada druženje, sloga i međusobno povjerenje između učenika i nastavnika.

“Zadovoljan sam nastavom i sviđa mi se zato što uvijek radimo nešto zanimljivo”, kazao je on.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
cetinje
Gost
cetinje

da li znamo šta je tačno inkluzivno obrazovanje? Osnovno značenje pojma inkluzivno obrazovanje se odnosi na uključivanje deteta sa teškoćama u redovan vaspitno-obrazovni sistem. Nešto šire shvatanje i možda prihvatljivije je uključivanje učenika sa teškoćama u društveni život zajednice na svim nivoima. Škola koja sprovodi ovakav postupak u obrazovanju naziva se inkluzivna škola. To je škola koja je uspela da… Više »

Send this to a friend