Društvo

Uspostavljena baza za registraciju pasa, čipovanje počinje u junu

Centralna baza za registraciju pasa već je uspostavljena, a čipovanje bi trebalo da počne u junu, nakon što se završi  javna nabavka čipova, vakcina i pasoša, koja je u toku, saopšteno je na današnjoj sjednici Savjeta za zaštitu životinja.

Kako ističu u Savjetu, na sjednici je razgovarano o tome kako će se sprovoditi akcija koja obuhvata čipovanje pasa, istovremenu vakcinaciju protiv bjesnila i izradu pasoša za pse.

“Iskazana su velika očekivanja od ove akcije, prije svega u dijelu jasnog prepoznavanja vlasnika pasa, čime će se obezbjediti značajno veći nivo odgovornosti vlasnika životinja, ali i sprovođenje efikasne kaznene politike za neodgovorne. Obilježavanje pasa doprinijeće unapređenju sistema zdravstvene zaštite životinja od bjesnila i posljedično zaštite zdravlja ljudi”, naveli su u Savjetu.

Poboljšati nacrt Strategije za kontrolu populacije pasa lutalica

Na sjednici se raspravljalo i o nacrtu strategije za kontrolu populacije pasa lutalica, koji je pripremila posebna radna grupa, uz podršku eksperta angažovanog u okviru Projekta IPA 2014. usmjerenog na jačanje veterinarskog sektora.

“Članovi Savjeta su bili saglasni u ocjeni da dokument još nije spreman za stavljanje u proceduru javne rasprave. U cilju pripreme strategije koja će biti kvalitetan okvir za rješavanje ove problematike u Crnoj Gori, radnoj grupi je ostavljen rok do 1. jula”, dodaju u Savjetu.

Nastavak podrške projektima NVO

Predstavnici Komisije za kontrolu realizacije projekata NVO za izgradnju azila, koje je u prethodnoj godini finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, izvijestila je članove Savjeta o nivou realizacije tih projekata.

“Iskazano je zadovoljstvo rezultatima, s obzirom na to da su od ukupno pet podržanih projekata, četiri uspješno realizovana. Za jedan projekat koji nije realizovan sprovešće se odgovarajuće mjere propisane javnim pozivom”, naglašavaju u  Savjetu za zaštitu životinja.

Razgovaralo se i o projektima koji su dostavljeni po ovogodišnjem javnom pozivu za finansiranje NVO za oblast zaštite dobrobiti životinja.

“Iako je završena samo faza administrativne provjere, sa zadovoljstvom je kostatovano da je civilni sektor prijavio čak 19 projakata. Nezavisni procjenjivači će vršiti evaluaciju projekata, u skladu sa propisima, nakon čega će se donijeti odluku o projektima prihvatljivim za finansiranje”, kažu u Savjetu.

Izmjene Zakona o dobrobiti životinja

Razmotrene su i aktuelne izmjene Zakona o zaštiti dobrobiti životinja, koje je inicirao NVO sektor, a koje se odnose na zabranu cirkusa sa životinjama i zabranu farmi krznašica.

“Konstatovano je da do danas nije stigao ni jedan dodatni predlog za izmjene ovog propisa, iako je na prethodnoj sjednici Savjeta ostavljena ta mogućnost”, dodaju.

Predsjednica Savjeta i direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković pozvala je člana Savjeta koji je predstavnik civilnog sektora, kao i ostale članove, da do 1. jula dostave eventualne nove predloge, naglašavajući da izmjena propisa zahtijeva određenu proceduru i vrijeme, te da joj treba pristupiti sa punom ozbiljnošću.

Članovi Savjeta su upoznati sa aktivnostima koje je Uprava preduzela po prijavi NVO „Korina animals“ zbog korišćenja životinja tokom manifestacije „Gađanje kokota“ u Perastu.

“Saglasili su se da je potrebno preduzeti dalje mjere u skladu sa propisima zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti dobrobiti životinja”, navode u Savjetu.

Pokrenuta je i tema o napuštenim drugim životinjama ili životinjama koje nijesu pod nadzorom vlasnika, što je sve češća pojava u mnogim opštinama Crne Gore.

“S obzirom na to da su pokrenute brojne građanske inicijative koje se odnose na napuštene konje u Kučima, goveda u Ulcinju i Tivtu i druge slučajeve, dogovoreno je da se ovom problemu pristupi sa krajnjom ozbiljnošću. Savjet je podržao predlog Uprave da se protiv neodgovornih držalaca, a u skladu sa zakonom preduzmu najstrože mjere i da se preduzmu akcije oduzimanja i adekvatnog zbrinjavanja životinja”, rekli su iz Savjeta za zaštitu životinja.

Send this to a friend