Društvo

Vantjelesna oplodnja u Specijalnoj bolnici Ars Medica

Ars Medica

Odlukom Fonda za zdravstveno osiguranje, od sada i privatne zdravstvene ustanove specijalizovane za medicinski potpomognutu oplodnju mogu pacijentima dati predlog za postupak vantjelesne oplodnje. Umanjeno čekanje i bolja koordinacija među ključnim institucijama olakšava pacijentkinjama put do realizacije postupka.

Vantjelesna oplodnja ili in vitro fertilizacija (IVF) je metoda liječenja infertiliteta pri kojoj se spajanje jajnih ćelija sa spermatozoidima vrši u laboratorijskim uslovima, odnosno, izvan tijela žene.

IVF metoda se primjenjuje u slučajevima kada je postavljena tačna dijagnoza, a konvencionalna terapija liječenja steriliteta nije dala željene rezultate.

IVF postupak obuhvata proces kontrolisane stimulacije ovulacije, punkcije jajnih ćelija iz folikula jajnika, oplodnje jajnih ćelija sa prethodno obrađenom spermom u medijumu za kultivaciju i embriotransfera oplođene jajne ćelije.

Specijalna bolnica Ars Medica – Tim ginekološke bolnice i centra za IVF

Tim ginekološke klinike i centra za IVF Specijalne bolnice Ars Medica, na čelu sa prof dr Snežanom Crnogorac, specijalistom ginekologije, dr Vladimirom Janjićem, specijalistom ginekologije i Danijelom Čabarkapom – kliničkim embriologom će vam pružiti stručnu pomoć u domenu dijagnostike i liječenja infertiliteta kroz proces vantjelesne oplodnje.

Centar za vantjelesnu oplodnju Specijalne bolnice Ars Medica je otvoren 2003. godine, već 10 godina sarađuje sa Fondom za zdravstvo i predstavlja prvo medicinsko odjeljenje u državi koje ispunjava ISO standarde za zdravstvo i menadžment.

Bolnica se sastoji od ginekološke klinike, centra za IVF, laboratorije, operacionog bloka, I apartmanskog kompleksa za smještaj i oporavak pacijentkinja nakon tretmana.

Sve informacije o postupku vantjelesne oplodnje možete naći u našem informatoru za pacijente https://arsmedica.co.me/ivf-centar-za-vantjelesnu-oplodnju/, pozivom na broj 020 227 444 ili email-om na adresu [email protected].

Send this to a friend