Društvo

Viza za sva tržišta

Standardizovani kvalitet kao uslov za izvoz proizvoda i usluga na tržišta Evropske unije jedno je od pravila koja će naša zemlja morati da ispuni u pristupnom procesu.

Evropska unija kvalitet kroz primjenu standarda smatra mjerom zaštite zdravlja, životne sredine i tržišta. Proizvod ni po kom osnovu ne smije da narušava uspostavljeni mehanizam zaštite. Službenik Instituta za standardizaciju Neško Šćekić napisao je knjigu “Standardizacija i standardi sa osvrtom na infrastrukturu kvaliteta” pokušavajući da kroz nju, kako kaže u razgovoru za Pobjedu, da odgovore na stalna pitanja koja su okupirala pažnju različitih zainteresovanih strana i društvenih djelatnosti. Standardi su svuda oko nas, objašnjava on u našoj kući, na našem poslu, kada se razonodimo…

Kvalitet

“Proizvodi i usluge koji su napravljeni u skladu sa zahtjevima standarda imaju vizu za različita tržišta. Znači, ostvareni kvalitet u finalnom proizvodu, kao faktor konkurencije na tržištu je funkcija standardizovanog kvaliteta i kvaliteta razvoja koji se, prevashodno, temelji na zahtjevima kupaca. Nedvosmisleno se mora reći da bez primjene standarda kao priznatih rješenja nema i ne može biti ni kvaliteta, ili preciznije, ne može biti mjerljivog kvaliteta. Kvalitet proizvoda i usluga se ne mogu tretirati odvojeno od standarda”,  objašnjava Šćekić.

Brojni su, kaže on, primjeri standardizacije u istoriji čovječanstva: jezik, pisanje, mnogi oblici alata i priključaka, kao i ceremonije i drugi društveni rituali.

Šćekićeva knjiga daje smjernice kompanijama kako da postignu značajnu konkurentsku prednost. Kompanijama se nude preporuke kako da koriste priznata rješenja u razvoju novih proizvoda i usluga, samim tim im se smanjuju troškovi za istraživanja i razvoj, zatim kako da povećaju ekonomičnost konstruisanja, a da se vodi računa o kvalitetu, zaštiti životne sredine, zaštiti zdravlja i bezbjednosti na radu…

Rješenja

“U knjizi je objašnjeno i kako kompanije mogu izaći s proizvodima i uslugama na svjetska tržišta kroz ispunjavanje zahtjeva postavljenih u standardima koji su važni i važe na tom tržištu. Nudi projektantima iz različitih oblasti kako da primijene najsavremenija priznata rješenja, a koja su u korelaciji sa evropskim i međunarodnim pravilima. Može da bude od koristi za obuku i osposobljavanje u svim fazama visokoškolskog obrazovanja. Može se slobodno reći da ova knjiga nudi rešenja koja utiču na regulaciju tržišta jedne zemlje i regiona”,  ističe Šćekić.

Knjiga je obrađena u devet poglavlja koja daju priliku da se upoznate o standardizaciji i standardima na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

“Ukazuje na najčešće korišćene standarde koji pomažu poslovnim sistemima kako da se lakše uključe na svjetska tržišta, kako se pomoću standarda može unaprijediti kvalitet proizvoda, procesa i usluga, dakle daje uputstva kako da se dođe do cilja kada je u pitanju kvalitet i bezbjednost proizvoda, da bi ti proizvodi i/ili usluge bile konkurentnije na tržištu. Ukazuje na značajne institucije koje su neophodne u tom lancu, jednom poslovnom sistemu, koji se bavi proizvodnjom i/ili uslugom da bi postigao evropski nivo”,  kaže Šćekić.

Tagovi

Send this to a friend