Društvo

Vlada će nastaviti sa očuvanjem multikulturalnog bogatstva Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Strategiju manjinske politike 2019-2023, sa pratećim Akcionim planom za 2019-2020 godinu, čijim će se sprovođenjem nastaviti očuvanje multikulturalnog bogatstva Crne Gore i dalje unaprijeđivati uslovi života manjina u Crnoj Gori.

Na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Valon Dasharami istakao je da Strategija manjinske politike 2019-2023 predstavlja planski dokument kojim je Vlada definisala mjere za sprovođenje Zakona o manjinskim pravima i slobodama, ali i ostalih srodnih zakonskih propisa, kao i unapređivanja uslova života manjina, za naredni petogodišnji period.

On je naveo da je Crna Gora napravila značajne korake u postavljanju normativnog okvira u oblasti unapređenja i zaštite manjinskih prava i sloboda, ali i u implementaciji istog.

Dasharami je pojasnio da će se sprovođenjem ovog strateškog dokumenta, dodatno unaprijediti uslovi života manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i omogućiti njihova veća integracija u crnogorsko društvo, uz očuvanje i promociju njihovog identiteta i to u oblastima: obrazovanje, zapošljavanje, kultura i identitet manjina, politička participacija manjina, kao i setu specifičnih mjera usmjerenih na podizanje nivoa svijesti manjina i opšte javnosti o statusu, pravima i obavezama manjina. U skladu sa uporedno-pravnim i međunarodnim standardima, ovim dokumentom se definišu mjere za sprovođenje Zakona o manjinskim pravima i slobodama i zaštitu i unapređivanje položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, koje su državni organi dužni postepeno da realizuju.

Dasharami je istakao da je poseban fokus Strategije kroz sve oblasti usmjeren indirektno na smanjivanje etničke distance u crnogorskom društvu.

On je kazao da je Strategijom postavljen strateški cilj kojim će se unaprijediti poštovanje principa multikulturalnosti i multietničnosti u obrazovnom sistemu Crne Gore, kroz dalje jačanje kapaciteta obrazovnih ustanova i primjene principa afirmativne akcije.

“U oblasti političke participacije manjina Strategijom je predviđeno da se obezbijedi autentično političko predstavljanje i participacija pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u političkom životu Crne Gore. Aktivnosti definisane Strategijom u ovom dijelu imaju za cilj povećanje učešća pripadnika/ica manjina u političkom životu Crne Gore, uključujući definisanje predloga izmjene izbornog zakonodavstva u dijelu autentičnog političkog predstavljanja romske zajednice, odnosno zastupljenosti u Skupštini Crne Gore“, istakao je Dasharami.

Prema njegovim riječima u izradi Strategije manjinske politike 2019-2023 vodilo se računa o makroekonomskim i fiskalnim projekcijama za period 2017-2020, sadržanim u Fiskalnoj strategiji Crne Gore 2017-2020, tako da se implementacija njenih mjera neće osloniti isključivo na budžetska sredstva nosilaca aktivnosti, već i na sredstva obezbijeđena od strane lokalnih samouprava, te sredstva obezbijeđenih kroz predpristupne fondove EU i druge odgovarajuće donatorske fondove.

S.Đ.

2

avatar
1000
1
1
0
 
2
banjaninRajan
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Rajan
Gost
Rajan

Oce li mi ko rec ko su manjine u CG.

banjanin
Gost
banjanin

Manjina sam ja,pošteni građanin drage nam države.

Send this to a friend