Društvo

Vlada podržava aktivnosti i rad Ljekarske komore

Predsjednik Vlade Duško Marković poručio je novom rukovodstvu Ljekarske komore da Vlada u potpunosti podržava njihove aktivnosti i rad.

“Imate moju podršku i imaćete je”, rekao je Marković dodajući da će i od Ministarstva zdravlja zatražiti punu saradnju sa Ljekarskom komorom.

Predsjednik Vlade primio je danas u posjetu delegaciju Ljekarske komore Crne Gore koju je predvodio predsjednik Komore  Aleksandar Mugoša.

Rukovodstvo Ljekarske komore informisalo je premijera o dosadašnjim aktivnostima, o planovima za prevazilaženje izazova do kojih je došlo usljed blokade rada Komore u proteklom razdoblju kao i o viziji djelovanja Ljekarske komore Crne Gore.

Predsjednik Marković je podržao zahtjev za prolongiranje roka za izdavanje i obnovu licenci ljekarima dok ne budu stvorene normativne pretpostavke za tu aktivnost i za druge aktivnosti Komore.

Rukovodstvo Ljekarske komore ukazalo je na sastanku na više pojava poput neetičkih i protivzakonitih reklama medicinskih usluga i ustanova iskazavši spremnost da se kao esnafska organizacija ozbiljno uhvate ukoštac sa pojavama čiji je cilj dezinformisanje javnosti i nanošenje štete Državi.

Sastanku su prisustvovali i potpredsjednica Skupštine Ljekarske komore Žanka Cerović, ljekarka Radiološke klinike Kliničkog centra Crne Gore i predsjednica Udruženja radiologa Crne Gore i zamjenik predsjednika Ljekarske komore dr Kenan Erović, anesteziolog Opšte bolnice Bijelo Polje.

A.R.

 

Send this to a friend