Društvo

Vlada uvijek spremna za dijalog sa sindikatima

U cilju unapređenja međusobnih odnosa, Vlada Crne Gore je spremna na socijalni dijalog sa sindikatom, poručio je premijer Duško Marković u razgovoru s delegacijom Unije slobodnih sindikata Crne Gore predvođenom Srđanom Kekovićem, generalnim sekretarom.

Marković je najavio da će se u narednom periodu uspostaviti praksa da se sa predstavnicima sindikata kvartalno analizaraju rezultati ekonomske politike i donose odgovarajući zaključci koji će davati smjernice za djelovanje.

“Vlada Crne Gore je snažno koncentrisana na pitanja ekonomije i razvoja  kako bi se definisao odgovor na izazove smanjenja nezaposlenosti, unapređenja životnog standarada i potrebe da se bolji živi u Crnoj Gori”, kazao je on.

Premijer je poručio da jedini način da postignemo boljitak je da podstaknemo razvoj ekonomije, da na brz i efikasan način valorizujemo prirodne resurse koje imamo, unaprijedimo investicioni ambijent, podignemo nivo kvaliteta infrastruture, konsolidujemo energetski sektor i podstaknemo domaći biznis.

“Predano radimo na tome i to se vidi kroz vrlo ohrabrujući ekonomski rast koji je iznad očekivanja“,  rekao je Marković.

Predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore u razgovoru s premijerom Markovićem osvrnuli su se Program ekonomskih reformi. Oni su aktuelizovali pitanje kuće socijalnog dijaloga, odnosno poslovnog prostora potrebnog za rad njihove organizacije, kao i pitanje učešća njihovog predstavnika u Upravnom odboru Crnogorskog fonda za solidarnu stambenu izgradnju.

U tom kontekstu ponovili su svoj poznati stav da je njihovo zalaganje da se Crna Gora gradi kao kao država socijalne pravde.

U vezi pitanja rješavanja poslovnog prostora za rad Unije slobodnih sindikata, premijer Marković je iskazao spremnost da se nadležni organi uskoro pozabave definisanjem rješenja za to pitanje.

Što se tiče učešća predstvnika Unije slobodnih sindikata u Upravnom odboru Crnogorskog fonda za solidarnu i stambenu izgradnju, ostaje da se to pitanje dodatno sagleda.

A.G.

Send this to a friend