Društvo

Vušanović: Aktivna komunikacija sa studentima rješava sve probleme u onlajn nastavi

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, rukovodeći se preporukama dobijenim iz Rektorata Univerziteta Crne Gore, sprovodi nastavni proces dvijema od sugerisanih metoda održavanja onlajn nastave, putem zvaničnog sajta Univerziteta Crne Gore i virtualnih učionica u okviru Zoom aplikacije.

Dekan Mašinskog fakulteta Igor Vušanović navodi da su materijali i prezentacije postavljeni na sajt fakulteta, neposredno nakon naredbe Ministarstva zdravlja da se primijene privremene mjere na Univerzitetu Crne Gore za sprečavanje nastanka i širenja virusa COVID 19, ali i da je ubrzo određeni broj nastavnika i saradnika počeo da koristi platformu Zoom.

“Zoom aplikacija je jednostavna za korišćenje i uz međusobnu komunikaciju između nastavnika i saradnika rješavaju se svi Imageproblemi vezani za nastavu”, smatra dekan Vušanović.

Pored navedenih mogućnosti sprovođenja onlajn nastave, kako navodi Dekan, akademsko osoblje Mašinskog fakulteta je u stalnom kontaktu sa studentima, kako preko mejla, društvenih mreža, Vajbera i sličnih aplikacija i na taj način se, kako kaže, dogovaraju termini za predavanja preko Zoom aplikacije.

Prema njegovim riječima, Mašinski fakultet iz skoro svih predmeta posjeduje odgovarajuće udžbenike, a studenti ih imaju još od početka semestra.

On smatra da je interaktivnost, odnosno učešće studenata, moguće definisati jedino za predmete koji imaju onlajn nastavu.

“Po našem mišljenju pravi izazov će biti ispitivanje studenta kroz kolokvijume, semestralne listove i ostale vidove provjere znanja. Za ove potrebe, ukoliko potraje primjena neophodno je da se nađe odgovarajuća onlajn platforma preko koje će biti omogućena provjera znanja u toku semestra”, zaključuje Vušanović.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Student
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Student
Gost
Student

Svi rade samo Pravni nista.

Send this to a friend