Društvo

Za bolovanja osam miliona eura

Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, u prošloj godini i prvoj polovini 2018. troškovi za bolovanja iznosili su oko 8.000.000 eura, dok je u prvih šest mjeseci ove godine 921 više zaposlenih koji su odsustvovali sa posla. Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je za Dan da su troškovi bolovanja koje Fond refundira poslodavcima za 2017. godinu iznosili oko 5.420.000 miliona eura, što je približno na nivou 2016. godine.

“Za prvih šest mjeseci 2018. godine, prema dosad obrađenim zahtjevima poslodavaca, troškovi bolovanja su oko 2,4 miliona eura što je približno na istom nivou kao u istom periodu 2017. godine. Praksa je pokazala da poslodavci najveći broj zahtjeva podnose u četvrtom kvartalu fiskalne godine, tako da ne možemo pouzdano tvrditi da li će doći do smanjenja troškova. Lani je evidentirano 15.729 bolovanja, što je više za 1.398 slučajeva u odnosu na 2016. godinu ili za 9,76 odsto. Broj slučajeva bolovanja bez trudničkih je 13.335, dok je u 2016. godini evidentirano 11.822 slučaja, što je više za 1.513 sdučajeva ili za 12,80 procenta. Za prvih pola godine u 2018. evidentirano je 8.381 slučaj bolovanja, što je porast za 921 u odnosu na isti period lani kada je bilo 7.460 bolovanja. Ono što možemo zaključiti, na osnovu finansijskih pokazatelja u poslednje dvije godine, to je da je zaustavljen rast troškova bolovanja”, ističe Čirgić.

On objašnjava da je postupak ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad decidno propisan od strane Fonda kao i kriterijumi za utvrđivanje dužine bolovanja, a inovirani su od polovine 2016. godine.

“Fondu se povremeno obraćaju poslodavci zahtjevom za provjeru osnovanosti odobrenog bolovanja i njihovom provjerom je utvrđeno da je ispoštovana procedura i da postoji medicinska dokumentacija na osnovu koje je odobreno bolovanje. U toku 2017. i za prvih šest mjeseci 2018. godine Fondu se obratilo svega nekoliko poslodavaca za provjeru osnovanosti odobrenog bolovanja. Domovi zdravlja vrše kontrolu osnovanosti odobrenih bolovanja preko Komisije za kontrolu kvaliteta, a izabrani doktori su u obavezi da sačinjavaju mjesečne izvještaje o odobrenim bolovanjima koje dostavljaju direktoru ustanove i Ministarstvu zdravlja. Takođe, Fond je pojačao kontrolu bolovanja kroz rad prvostepenih ljekarskih komisija i praćenje njihovog rada”, kaže Čirgić.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend