Društvo

Za godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore doc. dr Martina Ćalasana preporučili naučni radovi

Foto: UCG

Doc. dr Martin Ćalasan dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, za 2022. godinu, na predlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta UCG. Priznanje mu je uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović na svečanoj sjednici Senata UCG.

“Za ovo priznanje Univerziteta, čiji je dobitnik bio i u 2019/2020. godini, preporučili su ga naučni radovi objavljeni u časopisima prestižnih SCI/SCIE lista. Samo u 2022. godini objavio je 16 radova sa kumulativnim impakt faktorom od 96.396. Od ovih radova, 13 je iz kategorije Q1 časopisa, tj. vodećih međunarodnih časopisa rangiranih u prvih 25% časopisa po Scopus rangiranju, dok tri rada pripadaju kategoriji Q2, rangiranih u prvih 50 odsto časopisa”, saopšteno je sa UCG-a.

U izdanju vodećeg globalnog izdavača Springer, objavio je i jedno poglavlje na temu kvaliteta napajanja u modernim energetskim sistemima (Power quality in modern power systems: A case study in Bosnia and Herzegovina) u knjizi pod nazivom Modernization of Electric Power Systems (Modernizacija elektroenergetskih sistema).

“Na međunarodnim i domaćim konferencijama objavio je 10 radova i postao urednik četiri specijalna broja u časopisima SCI/SCIE liste. Bio je i član Naučnog odbora za četiri međunarodne konferencije održane u Brazilu, Albaniji, Malti i na Kipru, a recenzirao je oko 50 radova u časopisima SCI/SCIE liste”, navodi se u saopštenju.

Koordinator je bilateralnog projekta sa Slovenijom i učesnik u dva Horizont projekta – CROSBOW projekat, i TRANSIT, gdje je Elektrotehnički fakultet partnerska instiucija.

“Istraživanja doc. dr Martina Ćalasana odnose se na razvoj poluprovodničkih prekidača za bezsenzorsko upravljanje prekidačkom reluktantnom mašinom, razvoj novih metoda za estimaciju parametara transformatora, asinhrone mašine, solarnih ćelija i gorivih ćelija, kao i u oblasti optimalne lokacije sistema za skladištenje energije i sistema za kompenzaciju reaktivne energije u elektroenergetskim sistemima”, dodaje se u saopštenju.

Član je nekoliko međunarodnih i nacionalnih organizacija i udruženja, kao što su IEEE i CIGRE – Međunarodni savjet za velike električne mreže. Potpredsjednik je Crnogorskog komiteta CIGRE, i član studijskog komiteta A1 – Rotacione električne mašine CG KO CIGRE. Takođe, predstavnik je Crne Gore u IEEE PES Srbije i Crne Gore.

“Ćalasan je dobitnik većeg broja nagrada na međunarodnim i domaćim konferencijama, kao i Nagrade Ministarstva nauke za najuspješnijeg pronalazača – inovatora za najuspješnije inovativno rješenje, u 2017. godini; nagrade Fonda Crnogorske akademije nauka i umjetnosti za podsticanje podmlatka – 2020. godine; prestižne Danubius nagrade za mlade naučnike iz Crne Gore, 2021. godine, kao i nagrade Ministarstva nauke za najboljeg naučnog radnika Crne Gore u 2022. godini”, zaključuje se u saopštenju.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
smilja
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
smilja
Gost
smilja

Ovo mu je treća nagrada od UCG, dobio je nagradu CANU i sada i Oktoih. Radi li se o normalnoj pojavi da neko dobija ovoliko nagrada ili je u pitanju opsesivna ličnost?

Send this to a friend