Društvo

Za upis na magistarske 606 mjesta na Univerzitetu Crne Gore

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore donio je  odluku o broju studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe koje se realizuju na 18 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2019/20. godinu.

Ukupni predviđeni broj mjesta je 606 na ukupno 63 studijska programa koje organuzuje 18 organizacionih jedinica.

Konkurs će biti raspisan u drugoj polovini septembra, a upis kandidata će se obaviti u zadnjoj sedmici septembra.

Send this to a friend