Društvo Ministar Šimun ragovarao sa predstvanicima Američke privredne komore:

Zajedničkim projektima do stabilnog i održivog zdravstvenog sistema

Foto: MZ

Ministarstvo zdravlja (MZ) i Američka privredna komora (AmCham) u narednom periodu unaprijediće saradnju, koja je i do sada bila na visokom nivou, kako bi zajedničkim projektima ojačali zdravstveni sistem, koji će biti orjentisan na pacijente i njegove potrebe, kao i na kadrovsko i infrastrukturno ojačavanje i stvaranje kvalitetnog radnog okruženja, kroz modernizaciju i opremanje zdravstvenih ustanova.

Ovo je saopšteno na sastanku ministra zdravlja dr Vojislava Šimuna sa delegacijom Američke privrede komore, koju je predvodila Svetlana Vuksanović, predsjednica Upravnog odbora ovog renomiranog udruženja, koje okuplja uspješne američke, međunarodne i domaće kompanije, spremne da doprinesu prosperitetu Crne Gore, kako u oblasti zdravstva, tako i ostalim privrednim i društvenim granama.

Iz resora su naveli da na sastanku je ocijenjeno da AmCham na partnerskim osnovama sarađuje sa Ministarstvom zdravlja i ostalim vodećim institucijama i lokalnim i međunarodnim organizacijama, sa ciljem da se identifikuju i primjene propisi i najbolje prakse u oblasti zdravstva.

U tom smislu, kako pojašnjavaju iz tog vladinog resora, kroz program „Vladavina dijaloga“, čija je realizacija u toku, intenzivirana je saradnja između AmCham-a i naših institucija u domenu sveukupnog jačanja javnog zdravlja, unapređenja politika i mjera za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti ljekova, kao i na polju modernizacije zdravstva.

Kao dva strateška pravca razvoja definisani su digitalna transformacija zdravstvenog sistema i dostupnost inovativnih ljekova u Crnoj Gori, konstatovano je tokom susreta.

“Pored toga, sagovornici su se saglasili da ima više oblasti za saradnju, u prvom redu ekspertska i finansijska pomoć u oblasti farmakoekonomike, prevenicije bolesti koje najviše opretećuju populaciju, kao što su hronične nezarazne bolesti, kontrole kvaliteta, akreditacije, nabavke savremene medicinske opreme i drugim”, kazali su iz MZ.

Dodaje se da su predstavnici AmCham upoznali su Šimuna da njihov Komitet za zdravlje trenutno radi na sveobuhvatnom projektu pripreme izvještaja o procjeni zdravstvenog i farmaceutskog tržišta u Crnoj Gori.

Izvještaj se bazira na uporednoj analizi među referentnim zemljama, koje uključuju Crnu Goru, Sloveniju, Italiju, Rumuniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Glavni cilj ovog istraživanja je, kako su naveli, da se identifikuju i definišu ključna područja razvoja za Crnu Goru u sektoru zdravstva.

Send this to a friend