Društvo

Zaposleni u Opštini Tuzi traže podatke o stanovima od Glavnog grada

Tuzi

Zaposleni u administraciji Opštine Tuzi ušli su u četvrtu godinu čekajući na raspodjelu dva stana koje su dobili od Glavnog grada. Planom rješavanja stambenih potreba zaposlenih u Glavnom gradu 2017. godine predviđeno je da se za potrebe zaposlenih u tada Opštini u okviru Glavnog grada Tuzi daju dva stana, piše Dan.

Sekretarka za imovinu Opštine Tuzi Elvisa Redžematović kaže da su se obratili Glavnom gradu sa zahtjevom za davanje informacije o stanovima, kao i zahtjevom da te stambene jedinice stave na raspolaganje Opštini Tuzi.

“Tek kada dobijemo tražene podatke mi ćemo u skladu sa odredbama odluka koje imamo stambene jedinice dodijeliti zaposlenima”, kaže Redžematović.

Elvisa Redžematović

Ona navodi da je u septembru 2018. godine lokalni parlament donio odluku o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika.

“Planom rješavanja stambenih potreba zaposlenih u Glavnom gradu predviđena je podjela stanova po organima lokalne uprave, posebnim i stručnim službama i javnim ustanovama. Takođe, za opštine u okviru Glavnog grada Tuzi i Golubovci, opredijeljena su četiri stana, po dva za svaku opštinu. U cilju realizacije plana, SO Tuzi u septembru 2018. godine donijela odluku o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika. Imajući u vidu sve ovo, kao i činjenicu da nemamo saznanje da su stanovi dodijeljeni zaposlenima u opštini Tuzi, obratili smo se Glavnom gradu zahtjevom za davanje informacije o stanovima”, rekla je Redžematović.

Send this to a friend