Društvo

Zatvorenici donirali 3.016, a čuvari u Spužu 4.429 eura

UIKS

Zatvorenici koji su smješteni na izdržavanju kazne zatvora u organizacionoj jedinici KPD Podgorica donirali su Nacionalnom koordinacionom tijelu iznos od 3.016 eura.

“Osim osuđenih lica, donaciju Nacionalnom kordinacionom tijelu dali su i zaposleni u UlKS-a, i to u iznosu od 4.429. eura. Nadležni u UIKS-a ovom prilikom iskazuju zahvalnost svima koji su i na ovaj način dali svoj doprinos u borbi protiv korona virusa, kazali su iz UIKS-a.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija donijela je 16. marta Krizni plan rada i obezbjeđenja u slučaju pojave oboljenja Covid 19 unutar zatvora, kojim su predviđene mjere koje se moraju preduzeti u slučaju pojave ovog oboljenja unutar zatvora, ali i mjere prevencije.

“U skladu sa Kriznim planom kontinuirano se preduzimaju mjere na prevenciji pojave korona virusa unutar UIKS-a: držanje socijalne distance, redovna dezinfekcija prostorija i javnih površina unutar UIKS-a (za potrebe dezinfekcija unutar UIKS-a koristi se cistijerna putem koje se rasprskava tečnost za dezinfekciju javnih površina), povećan je broj radno angažovanih lica na održavanju higijene prostorija, smanjenje fekventnosti zaposlenih, kao i drugih lica u UIKS-a, zabrana posjeta i pogodnosti licima lišenim slobode izuzev posjeta advokata i sudskih vještaka po odobrenju suda (prilikom kojih posjeta isti koriste zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica), uplata novca na depozit licima lišenim slobode vrši se isključivo putem pošte, mjerenje temperature zaposlenim na prijavnici prilikom dolaska na posao (po potrebi kontrola na druge simptome virusa), obaveza zaposlenih i radno angažovanih lica lišenih slobode da kontinuirano koriste sredstva zaštite (zaštitne maske i rukavice), obaveza svih zaposlenih da u slučaju prepoznavanja simptoma virusa kod bilo kog lica isto prijave starješinama radi preduzimanja mjera zaštite, kao i mnoge druge mjere, uz obavezu zaposlenih da se mimo radnog vremena poštuju naredbe Ministarstva zdravlja”, kazali su za Vikend novine iz UIKS-a.

Uz kontinuirano sprovođenja navedenih preporuka na prevenciji unosa korona virusa unutar UIKS-a, kako navode, u prethodnom periodu testirana su i četiri novoprimljena lica, koji su imali određene simptome na Covid-19 i rezultati svih osoba su bili negativni.

“Inače, ova lica smještaju se odvojeno od drugih lica lišenih slobode, a nadležni iz Sektora za zdravstvenu zaštitu UIKS-a u kontinuitetu ostvaruju saradnju sa Institutom za javno zdravlje sa ciljem pravovremenog preduzimanja mjera zaštite. Takođe, u prethodnom periodu na Covid-19 testirana su i tri službenika UIKS-a, a rezultati testova su negativni”, navode iz Uprave.

Ministarstvo zdravlja je u sklopu privremenih mjera koje se preduzimaju, zabranilo posjete pritvorenika i zatvorenika, izuzev posjeta advokata i sudskih vještaka po odobrenju suda.

“Kriznim planom rada i obezbjeđenja u slučaj u pojave oboljenja Covid-19 unutar zatvora, kao jedna od mjera na prevenciji unosa korona virusa propisana je i mjera zabrana pogodnosti licima lišenim slobode, te obaveza advokata i sudskih vještaka da prilikom posjeta po odobrenju suda koriste zaštitnu opremu u vidu maski i rukavica”, kazali su iz UIKS-a, naglašavajući da su zatvorenicima, imajući u vidu značaj kontakta sa porodicom sa tretmanskog aspekta, omogućeni i video pozivi.

“Kada su u pitanju slobodne aktivnosti zatvorenika, koji obuhvataju boravak na otvorenom prostoru, organizovane su uglavnom bez odstupanja u odnosu na redovne okolnosti, shodno Pravilniku o kućnom redu u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i Pravilniku o bližem načinu izvršavanja pritvora, uz obavezno držanje socijalne distance lica iz različitog boravka o čemu su pritvorenici i zatvorenici više puta upoznati, a službenici obezbjeđenja zaduženi za obezbjeđenje tokom boravka na otvorenom prostoru prate ponašanje lica i da li se poštuju mjere držanja socijalne distance. Zatvorenici i pritvorenici za sada iskazuju visok stepen discipline i odgovornosti u odnosu na mjere”, pojasnili su iz Uprave.

Uprava za izvršenje krivčnih sankcija trenutno raspolaže sa dovoljnim količinama sredstava za dezinfek-
ciju i zaštitnom opremom, tj. zaštitnim maskama i rukavicama.

“Kontinuirano se vrši nabavka sredstava za dezinfekciju, kao i sredstava zaštitne opreme, a određene količine navedenih sredstava za potrebe UIKS-a obezbjeđuje i Nacionalno koordinaciono tijelo”, navode iz UIKS-a.

Struktura prostorija sa kojima raspolažu organizacione jedinici UIKS-a u kojima se smještaju lica lišena slobode su različitog kapaciteta, imajući u vidu da ima prostorija koje su različite kvadrature, a da se prilikom smještaja osuđenih lica obezbjeđuje minimum od četiri m2, što je zakonska obaveza i evropski standard.

“Trenutno, opterećenost smještajnih kapaciteta u UIKS-a izražena je u orga nizacionoj jedinici Istražni zatvor Podgorica, gdje trenutno boravi nešto veći broj lica u odnosu na broj kapaciteta po standardima”, navode iz Uprave.

Kada je u pitanju držanje fizičke distance između zatvorenika koji su smješteni u istoj prostoriji, pozvani su da distancu drže u mogućoj mjeri, a naročito se vodi računa o socijalnoj distanci u pogledu lica koja su smještena u različitim boravcima, odnosno sobama.

Svim licima lišenim slobode moguće je uplaćivati novac na depozit i isključivo putem pošte.

“Prijem paketa kada su u pitanju osu đena lica onemogućen je iz preventivnih razloga, a kako je za ova lica moguće koristiti zatvrorski vešeraj, čiji kapaciteti mogu u potpunosti zadovoljiti potrebe osuđe nih lica”, naveli su iz UIKS-a.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
sveto
Gost
sveto

svaka vam cast ipak pokazujete jedan nivo tolerancije.

Ffrrt
Gost
Ffrrt

Ja mislim da su ovim gestom zaslužili smanjenje kazni!

Patrolne sape
Gost
Patrolne sape

Odakle I’m ovih 016

Enigma
Gost
Enigma

Može to bolje imate Vi mnogo više 😂😂😂

Crni
Gost
Crni

Od kriminalaca se uzima novac…je li to normalno

Send this to a friend