Društvo

Zenka u Sarajevu: Samo osnažene žene mogu artikulisati glas diskriminisanih

Samo politički i društveno osnažene žene mogu na pravilan način artikulisati glas diskriminisanih žena, ocijenio je danas ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na regionalnoj konferenciji u Sarajevu, na kojoj je govoreno o pozitivnim primjerima u afirmaciji položaja žena, te posebno izazovima u vezi sa sprovođenjem Istanbulske konvencije.

“Kroz različite afirmativne mjere koje sprovodi Vlada Crne Gore djelujemo u pravcu postizanja faktičke rodne ravnopravnosti u svim onim oblastima gdje još uvijek postoji rodni disbalans”, istakao je ministar.

Naglasio je da je prepoznata potreba jačanja regionalne saradnje uspostavljene potpisivanjem Sarajevske deklaracije 2005. godine, te potreba jačanja institucija sistema, a samim tim i mehanizama za sprovođenje politike rodne ravnopravnosti.

“Regionalnom saradnjom želimo da unaprijedimo nacionalne politike, ali i politike svih nas u regionu kroz razmjenu znanja, iskustava i dobrih praksi”, naveo je Zenka.

Kako je dodao, Crna Gora je, u skladu sa obavezama koje je preuzela Istanbulskom konvencijom 2013. godine, već krenula u reformu zakonodavstva i sistema zaštite od nasilja, podnijela prvi Izvještaj o sprovođenju Konvencije GREVIO komitetu, te dobila i prve pohvale za napredak u ovoj oblasti.

“Borba protiv svih oblika nasilja, a posebno nasilja nad ženama i nasilja u porodici jedan je od tri prioritetne oblasti rada ove Vlade kada je riječ o oblasti rodne ravnopravnosti”, rekao je ministar.

Pomaka ima, rekao je, naglasivši da je još izazova pred nama, a GREVIO komitet dao je preporuke, čiju je implementaciju Crna Gora već započela.

Ministarka za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac izrazila je zadovoljstvo činjenicom da je u regionu prepoznata važnost pomenute inicijative, a posebno važnost uvezivanja svih aktera koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti.

Ona je ocijenila da su rješenja koja nosi Istanbulska konvencija od velike važnosti za adekvatnu zaštitu žrtava nasilja i sankcionisanje počinilaca, te ona treba da bude integrisana u sve nacionalne politike.

Istanbulska konvencija o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici povezuje sve zemlje regiona da nalaze najbolja rješenja za dalje unaprijeđenje politika u predmetnoj oblasti.

Send this to a friend