Društvo

Zenka: Za poboljšanje rada civilnog sektora Ministarstvo daje 1,5 miliona eura

Mehmed Zenka

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava dodijelilo je milion i 23 hiljade eura nevladinim organizacijama, a naredne godine, za poboljšanje rada civilnog sektora, opredijeliće milion i po eura, jer se zajedničkom saradnjom, mogu postići bolji i kvalitetniji rezultati.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka je, na konferenciji za novinare povodom dvogodišnjeg rada tog resora, kazao da je to Ministarstvo predložilo nekoliko zakona, navodeći da je Zakon o zabrani diskriminacije usvojen u junu 2017. godine, a Zakon o manjinskim pravima i slobodama u aprilu 2017. godine.

“U novembru 2017. godine utvrđen je predlog Zakona o izboru, upotrebi i javnom isticanju nacionalnih simbola. Takođe je pripremljen jedan veoma bitan zakon, a to je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Intenzivno se radi i na tekstu Nacrta zakona koji će urediti odnose države i vjerskih zajednica“, naveo je Zanka.

On je najavio da je resorno ministarstvo pripremilo nova strateška dokumenta za naredni period i to Strategiju manjinske politike i Strategiju za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori.

“Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori uspješno je prezentovan u januaru 2018. godine i usvojen u junu. Izvještaj prema Komitetu za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije, takođe je uspješno predstavljen u avgustu ove godine“, rekao je Zenka.

On je istakao da je jedan od bitnih segmenata rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava edukacija.

“Da bi poštovanje ljudskih i manjinskih prava bilo na što većem nivou, posebno su važne edukacije u cilju osposobljavanja svih onih koji su dužni sprovoditi politike zaštite ljudskih i manjinskih prava. Takođe, sprovodimo i kampanje u cilju podizanja svijesti o poštovanju ljudskih i manjinskih prava u crnogorskom društvu“, kazao je Zenka.

Sa tim u vezi, kako je rekao, u toku je osmi ciklus edukacije državnih službenika i službenica.

Zenka je istakao da su multinacionalnost i multikonfesionalnost Crne Gore jedne od njenih najvećih vrijednosti.

“Imamo bogatstvo nacija, bogatstvo vjera, kultura i naša najveća obaveza je da ove naše vrijednosti sačuvamo i njegujemo. Crna Gora je ostala ostrvo gdje je svaki nevoljnik, svaka vjera našla svoje utočište. Zato se trudimo da ispravimo naše greške i da poboljšamo naše pozitivne rezultate da bi naša djeca naslijedila što više dobra od nas“, kazao je Zenka.

Unapređenjem Zakona o manjinskim pravima i slobodama postignuta su, kako je rekao, bolja rješenja za funkcionisanje Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

“Vlada Crne Gore, preko našeg ministarstva, obezbjeđuje značajna finansijska sredstva, a ukupan fond iz Budžeta, opredijeljen za afirmaciju vrijednosti manjina je blizu dva miliona eura“, kazao je Zenka.

Veoma osjetljiva problematika je, kako je ukazao, pitanje romske i egipćanske populacije i njihovo što kvalitetnije uključivanje u svakodnevni život.

“U tom pravcu je izuzetno važna Strategija za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana. Kvalitet života romske i egipćanske populacije se konstantno unapređuje. Nismo zadovoljni postignutim, ali su pozitivni rezultati vidljivi. Daleko smo od poželjnog stanja, ali smo ipak mnogo bolji nego prije deset, 15 godina. Da bi se postigla njihova puna uključenost u društvo, Ministarstvo daje posebnu podršku ovoj populaciji“, ukazao je Zenka.

On smatra da se, rani i prisilni brakovi, mogu suzbiti jedino kroz edukaciju i što veću uključenost Roma u svakodnevni život Crne Gore.

Prema njegovim riječima, cilj je da se, usvajanjem zakona koji će urediti odnose između države i vjerskih zajednica, postigne što veća saglasnot među vjerskim zajednicama.

“Naše aktivnosti za 2019. godinu će biti usredsređene na to da se bolje upoznamo, da se kroz ta poznanstva, više približavamo jedni drugima“, poručio je Zenka.

Sprovođenje politike rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti je, kako je rekao, poseban izazov i jedan od prioriteta Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

“Prva značajna dimenzija je ekonomsko osnaživanje žena. Moram napomenuti da je 140 žena, u jednoj godini, prošlo obuku za žensko preduzetništvo. Urađeno je preko 50 biznis planova, a do sada je sedam žena registrovalo biznis“, pojasnio je Zanka.

Drugi važan segmenat na kojem počiva politika rodne ravnopravosti je, kako je kazao, što veća politička partcipacija žena.

“Sa tim u vezi, imamo dobru saradnju sa Ženskom političkom mrežom, UNDP-om, Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori. Valja napomenuti da je šest opština, u budžetima za 2018. godinu predvidjelo sredstva u iznosu od 120 hiljada eura za podršku ženskom preduzetništvu. U oblasti veće političke participacije žena u Crnoj Gori su sprovedene brojne edukacije, u okviru kojih je učestvovala 251 političarka iz 20 opština“, naveo je Zenka.

Žensku političku mrežu, kako je kazao, čine predstavnice 16 partija, a ona je, kako je objasnio, inicirala izmjene izbornog zakonodavstva da u odnosu na sadašnju normu od 30 odsto, bude 40 odsto žena u zakonodavnoj vlasti.

Zenka je istakao da resorno ministarstvo vodi kontinuirane kampanje, edukacije i istraživanja sa ciljem da se ukaže na izuzetno negativnu pojavu nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

“Posebno nam je važna kampanja „16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama“, u okviru koje radimo tribine za učenike srednjih i osnovnih škola“, rekao je Zenka.

Ove godine, kako je rekao, preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava je dodijeljeno više od  milion i 23 hiljade eura nevladinim organizacijama za pet sektorskih analiza što je, kako je pojasnio, više od polovine Budžeta koji je Vlada izdvojila za civilni sektor u 2018. godini.

“Za 2019. godinu planiramo dodjelu milion i po eura za poboljšanje rada civilnog sektora. Ovo je jedan ozbiljan dokaz da mi u civilnom sektoru vidimo partnere i uz sinhronizaciju nekih naših zejedničkih vrijednosti i aktivnosti možemo postići što bolje i kvalitetnije rezultate“, poručio je Zenka.

Send this to a friend