Ekonomija

Adrović: Insistiram da se socijalni partneri uključe u radnu grupu za Poglavlje 19

Admir Adrović
Admir Adrović

Posebno insistiram da se socijalni partneri uključe u radnu grupu za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Podsjećam da je jedno od potpoglavlja ovog pregovaračkog poglavlja Socijalni dijalog, a mi nemamo uključene socijalne partnere, nego im dajemo prostor da se na otvorenoj sjednici radne grupe oni priključe, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović na sjednici Vlade Crne Gore.

“Ministarstvo rada i socijalnog staranja jedan od ključnih zagovornika socijalnog dijaloga, kao i predlagač Zakona o Socijalnom savjetu u kojem se, u skladu sa Ustavom, usklađuje socijalni položaj zaposlenih. Ministarstvo je obavezno da kao članica Međunarodne organizacije rada, uključuje socijalne partnere u sve radne grupe gdje se kreiraju politike vezane za tržište rada, kako bi na zajednički način u socijalnom dijalogu doprinijeli poboljšanju socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca”, kazao je Adrović.

On je naveo da je Socijalni dijalog i tripartitna saradnja između organa javne uprave i socijalnih partnera jedan od “glavnih stubova” na kojem insistira Međunarodna organizacija rada i Evropska unija.

„U Evropskoj uniji, tripartitni socijalni dijalog na nivou država članica se pojavljuje u brojnim reformama, kao što su Ekonomski i Socijalni savjeti, razne vrste savjetodavnih tijela i slične institucije za saradnju u oblasti donošenja politika“, dodao je on.

Ministar je kazao da bi u kontekstu međunarodnih dokumenata trebalo pomenuti i konvenciju Međunarodne organizacije rada br.144, koju je Crna Gora ratifikovala, a koja “nas obavezuje na uključivanje predstavnika poslodavaca i zaposlenih prilikom kreiranja politika”.

On je kazao da bi predstavnike socijalnih partnera trebalo uključiti kao stalne članove u svim pregovaračkim radnim grupama.

„Ovom prilikom posebno insistiram da se socijalni partneri uključe u radnu grupu za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Podsjećam da je jedno od potpoglavlja ovog pregovaračkog poglavlja Socijalni dijalog, a mi nemamo uključene socijalne partnere, nego im dajemo prostor da se na otvorenoj sjednici radne grupe oni priključe“, dodao je Adrović.

Dodao je da je važno naglasiti da socijalni partneri nemaju status kao ostale NVO i da su oni reprezentativni predstavnici svojih udruženja, odnosno organizacija, te da su tu reprezentativnost stekli na osnovu zakona u jasno propisanoj proceduri.

“Kao predsjednik Socijalnog savjeta insistiram na njihovom uključivanju u radnu grupu na ravnopravnoj osnovi sa predstavnicima Vlade i drugih relevantnih institucija”, kazao je Adrović.

Send this to a friend