Ekonomija

Atlas Grupa tvrdi da ulaže napore za rješavanje situacije Bolnice Meljine

Foto: Radio Jadran

Iz Bolnice Meljine tvrde da konzorcijum, na čelu sa Atlas Grupom, ulaže značajne napore za rješavanje situacije u Bolnici. To rade, kako kažu, bez obzira na činjenicu da je Država pokrenula raskid privatizacionog ugovora.

<<<Ponižavajući status za Bolnicu Meljine, neisplaćene zarade i odlazak stručnjaka>>>

“Kašnjenje prilikom usvajanja UP-a na lokalnom nivou od dvije godine imalo je za posledicu da nas je strateški investitor iz Abu Dabija napustio i tražio isplatu uloženih sredstava. Ta nepovoljnost, uz tadašnju globalnu recesiju i ekonomsku krizu, učinila je da su za nas postala neodrživa i nefizibilna za realizaciju konceptna i idejna rješenja objekata“, kazali su iz Bolnice Meljine.

Naglašavaju da su odmah na početku investicionog ciklusa, podnijeli brojne inicijative za izmjene i dopune važećeg Urbanističkog projekta Zdravstveni i turistički kompleks – Meljine.

Dodaju da je činjenica da je koncept važećeg UP Zdravstveni i turistički kompleks Meljine generisan prije više godina, tačnije u periodu pripreme tenderske dokumentacije za privatizaciju tadašnje Vojne bolnice Meljine.

“Usvojeni UP na toj lokaciji naišao je na protivljenje pojedinaca zbog predimenzioniranosti objekata, koji su narušavali vizuelni identitet Herceg Novog. Zbog toga, a i zbog još nerijesenih imovinsko-pravnih pitanja na cjelokupnoj lokaciji, jedan dio kupljene imovine ni do danas nije predat Konzorcijumu”, tvrde iz Bolnice Meljine.

Pod izmjenama i dopunama važećeg Plana, kako kažu iz Bolnice, u bilo kom slučaju ne podrazumjevaju izmjenu planirane namjene, kao ni ukupne investicione obaveze prema Ugovoru o privatizaciji sa Državom Crnom Gorom i Investicionim programom.

Pojašnjavaju da izmjene u važećem planskom dokumentu isključivo bi se odnosile na oblikovne strukture objekata predviđenih idejnim rješenjima u okviru važećeg UP ZTK Meljine sa tržišnim kretanjima.

“Time će se podići nivo konkurentnosti projekta u regionu i značajno uticati na smanjivanje investicionih rizika. Drugi razlog je taj što je Konzorcijum u taj Projekat uložio cca 35.000.000,00 eura, kroz kupovinu opreme, kreditiranje poslovanja Bolnice Meljine, finasiranje izrade projektne dokumentacije, plaćanje poreza na promet nepokretnosti, poreza na imovinu i druge troškove koji su pratili tako složenu investiciju”, navode iz Bolnice.

Naglašvaju da Nakon dugogodišnjih pregovora, napokon je Konzorcijumu od strane Vlade Crne Gore, Ministarstva finansija, upućen usaglaseni tekst predloga Anex-a Ugovora.

“Kada se očekivalo da će Vlada prihvatiti potpisivanje Anex-a, tadašnja vlast u Herceg Novom je pokrenula inicijativu za raskid privatizacionog ugovora pred Savjetom za privatizaciju i kapitalne projekte Crne Gore na osnovu koje je i pokrenut spor o raskidu Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju Vojnog Kompleksa Centar vojnomedicinskih ustanova Meljine”, tvrde iz Bolnice.

Smatraju da su se ponuđena rješenja odnosila na uvođenje jakog strateškog partnera u Bolnicu Meljine. Navode da su u tom cilju imali više sastanka sa vlasnicima S`t Jems Hospital sa Malte i vlasnicima Acibadena iz Turske.

Dodaju da je na inicijativu predsjednika Opštine Herceg Novi, Stevana Katića, održa sastanak sa predstavnicima Konzorcijuma koji je bio vrlo otvoren i konstruktivan, sa namjerom da, u granicama svojih ovlašćenja, Opština pomogne u rješavanju spornog odnosa imedju Vlade Crne Gore i Konzorcijuma. Posebno je u fokusu opstanak Bolnice Meljine.

“Podržali su ponuđeno rješenje Konzorcijuma o uvođenju strateskog partnera i iskazali spremnost da pomognu oko izmjena planskih dokumenata. Nakon tog sastanka dogovoreno je da se inicira i sastanak sa ministrom zdravlja i ostalim relevantnim institucijama”, zaključuju iz Bolnice Meljine.

Ža.B.

Send this to a friend