Ekonomija

Banke tvrde da naknadu za obradu kredita ne uzimaju dva puta

Banke ne naplaćuju dva puta naknadu za obradu kredita, niti postoji prostor za to, kazao je za Pobjedu generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković.

<<<Banke dva puta naplaćuju obradu kredita<<<

Bankarski ombudsman Halil Kalač je ranije kazao Pobjedi da ima mišljenja da banke dva puta obračunavaju ovu naknadu jednom kroz aktivnu efektivnu kamatu, a drugi puti kao naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Naknade za obradu kredita u ovdašnjim bankama se kreću od jedan do 1,5 odsto visine kredita. U susjednoj Srbiji Apelacioni sud je ništavnom proglasio naknadu za obradu kredita.

Pejaković objašnjava da se prilikom obračuna efektivne kamatne stope uzimaju u obzir samo troškovi koji se mogu predvidjeti u momentu pregovaranja.

“Efektivna kamatna stopa sadrži stvarne troškove vezane za kredit ili stvarni prinos koji nosi depozit. Nominalna kamatna stopa, provizije ili naknade, sama obrada kreditnog zahtjeva kao troškovi koje klijent plaća banci za odobravanje kredita su zajedno iskazane u efektivnoj kamatnoj stopi, kao sveobuhvatnijem prikazu troška za klijenta kod uzimanja kredita”, objašnjava Pejaković kako se izračunava eks i ističe da se naknada ne obračunava dva puta.

Troškovi koji nijesu vezani direktno za bankarsku uslugu, a potrebni su kao dio dokumentacije, na primjer kod hipotekarnih kredita, ne prikazuju se kao dio efektivne kamatne stope.

“Efektivna kamatna stopa je obrnuto proporcionalna roku otplate kredita, tako da je manja što je duži rok otplate. Obračun eks je definisan i kroz zakon koji regulište zaštitu korisnika potrošačkih kredita, kao i pratećom odlukom o jedinstvenom načinu i obračunu eks”, kaže generalni sekretar Udruženja banaka.

Iz Centralne banke ranije su Pobjedi kazali da je stvar suda eventualno ukidanje naknade za obradu kredita.

Send this to a friend