Ekonomija

Branko Barjaktarović imenovan za direktora Agencije za nadzor osiguranja

Savjet Agencije za nadzor osiguranja, na danas održanoj 322. sjednici, donio je odluku o imenovanju Branka Barjaktarovića za direktora Agencije, saopšteno je Agencije za nadzor osiguranja.

Nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora, na koji se prijavilo troje kandidata, Savjet je razmatrao dostavljenu dokumentaciju, a prije svega predloge programa rada i ključnih prioriteta Agencije za nadzor osiguranja za četvorogodišnji period koje su kandidati bili u obavezi da dostave, nakon čega je obavljen razgovor sa svim kandidatima.

Cijeneći planove kandidata za mandatni period, prethodno iskustvo u radu, stručne i profesionalne reference, te naročito obavljeni razgovor sa kandidatima, Savjet je za direktora Agencije imenovao Branka Barjaktarovića.

Barjaktarović, dosadašnji glavni kontrolor u Sektoru za nadzor tržišta osiguranja u Agenciji za nadzor osiguranja, osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na smjeru međunarodni biznis, dok je magistarske studije završio na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom.

Pored Agencije za nadzor osiguranja, radio je kao savjetnik predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose (u periodu 2011-2013. godine), kao i u ministarstvu za ekonomski razvoj i ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom i evropske integracije.

Članovi Savjeta su zahvalili dosadašnjoj direktorici Biljani Pantović na odgovornom i profesionalnom rukovođenju Agencijom u prethodnom periodu i punom ostvarenju ciljeva i zadataka Agencije tokom njenih mandata na poziciji direktora. Biljana Pantović će nastaviti sa svojim  radnim angažmanom u Agenciji na odgovornim i stručnim poslovima, zaključuju iz Agencije.

 

Send this to a friend