Ekonomija

Čeka se odobrenje za nastavak radova na tunelu Mateševo

Radovi stali (Foto: CdM)

Podizvođač radova na dionici auto puta Bar-Boljare, splitska kompanija Skladgradnja, nastaviće radove na tunelu Mateševo kada odobrenje izda Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Radovi su obustavljeni jer je došlo do pojave pukotina te je time bila ugrožena stabilnost projekta.

“Tokom izvođenja radova u oktobru prošle godine došlo je do pojave pukotina zbog klizanja kosina predusjeka. Ovakva situacija, koja se tiče stabilnosti objekata na trasi je zahtijevala izmjenu Glavnog projekta i njegovo prilagođavanje stvarnim uslovima na terenu, što je prethodno morala i da odobri Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije”, navode u Ministarstvu saobraćaja.

Nakon pojave pukotina izvođač radova je dva puta dostavljao dokumentaciju na reviziju i oba puta je vraćena na doradu zbog nedostataka.

“Posljednji, treći, put dokumentacija je dostavljena na reviziju 1. februara 2018. godine i trenutno je u proceduri revizije, te će se radovi na tunelu Mateševo nastaviti nakon što odobrenje da Državna komisija za reviziju tehničke dokumentacije”, najavljeno je iz resornog ministarstva.

Prema njihovim riječima ovakvo postupanje je uobičajeno i u skladu sa relevantnim propisima i ugovornim procedurama, i izgradnja tunela Mateševo nije ni na jedan način uslovljena izgradnjom petlje Smokovac.

“Svjesni značaja projekta i novca koji se izdvaja za ovaj projekat, visoko smo postavili ljestvicu izvođaču radova, kako u odnosu na dosljednost u primjeni evropskih standarda i kvaliteta, tako i u odnosu na sve druge ugovorene obaveze. To neminovno podrazumijeva uz visok stepen odgovornosti i veoma veliku posvećenost, kako u procesu odobravanja pojedinih segmenata, tako i u procesu realizacije, pri čemu se kvalitet, bezbjednost i dugotrajnost radova nikada ne smiju dovoditi u pitanje, pa je u tom smislu nedopustiva interpretacija koja nije zasnovana na argumentovanim činjenicama, kao što je povezivanje realizacije tunela Mateševo sa petljom Smokovac”, zaključili su u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

Send this to a friend