Ekonomija

Četiri opštine i preduzeća nagomilali 11 miliona novog duga

Ilustracija

Četiri opštine i lokalna preduzeća nagomilali su 11 miliona eura novih poreskih dugova, saopštili su Pobjedi iz Poreske uprave, ali ih nijesu imenovali. Upozorili su, međutim, da će intenzivirati blokade računa i krenuti u pokretanje stečajnih postupaka protiv opštinskih preduzeća ukoliko ne izmire obaveze.

Kod četiri opštine i jednog broja lokalnih preduzeća evidentno je kašnjenje s uplatom tekućih obaveza. Sedam miliona eura duguju opštine i četiri miliona lokalna preduzeća. Tokom prošle i ove godine intenzivirana je komunikacija s rukovodstvima lokalne samouprave i Zajednicom opština. Započeta je i primjena mjera prinudne naplate blokadom žiro računa, kako bi se još jednom podsjetilo da kašnjenja u servisiranju poreskih obaveza neće biti tolerisana kazali su Pobjedi iz Poreske uprave.

Prinudna naplata biće, kako su najavili, preduzimana u kontinuitetu.

Preduzimaće se i mjere predlaganja stečaja ukoliko se na drugi način ne bude mogao naplatiti dug od lokalnih preduzeća, bez obzira što su ona od vitalnog značaja za funkcionisanje opština upozorili su iz ovog organa koji je u sastavu Ministarstva finansija.

Iz Poreske uprave nijesu saopštili koje opštine kasne, ali su naveli koje su disciplinovane i na vrijeme izmiruju tekuće ali i reprogramirane obaveze.

“Opštine s najvećim stepenom poreske discipline su Podgorica, Tivat, Herceg Novi, Kotor, Plužine, Gusinje i Petnjica, koje nijesu ni ušle u reprogram 2015, kao i Nikšić, Budva i Bar kojima je Ministarstvo finansija odobrilo reprogram poreskog duga prije tri godine, ali koje redovno servisiraju sve dospjele reprogramirane i tekuće obaveze”, istakli su iz Poreske uprave.

Na ovom “disciplinovanom spisku nijesu Bijelo Polje, Pljevlja, Ulcinj, Berane, Mojkovac, Danilovgrad, Rožaje, Žabljak, Andrijevica, Cetinje, Kolašin, Šavnik, Plav.

Jednom broju lokalnih preduzeća u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja odobren je reprogram poreskog duga u ukupnom iznosu od 11.061.409 eura.

“Lokalna preduzeća i javne ustanove koje su reprogramirale obaveze u skladu sa ovim zakonom uglavnom redovno izmiruju i te obaveze, pa je po tom osnovu do sada prihodovano preko 2,7 miliona eura”,  naveli su iz Poreske uprave.

Send this to a friend