Ekonomija

CGE-u dobit veća 73,8 odsto

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) završio je treći kvartal sa neto dobitkom od 2,65 miliona eura, 73,8 odsto većim nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Prema izvještaju o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi kompanije su na kraju septembra dostigli 24,79 miliona eura i bili su 16 odsto veći nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi preduzeća porasli su 14,5 odsto na 22,52 miliona eura.

Od toga se na nabavnu vrijednost prodate robe odnosilo 9,93 miliona eura, troškove amortizacije i rezervisanja 5,76 miliona, a zarada, naknada i ostale lične rashode 4,46 miliona eura.

Ukupna aktiva CGES-a porasla je 7,7 odsto na 265,38 miliona eura.

Neraspoređena dobit kompanije iznosi 26,69 miliona eura, a odložene poreske obaveze 893,24 hiljade eura.

Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su na kraju septembra 59,28 miliona eura, a kratkoročne 23,52 miliona eura.

Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, dok italijanska Terna posjeduje oko 22,09 odsto dionica, a preduzeće Elektromreža Srbije deset odsto.

Iza EK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven je vlasnik 2,33 odsto akcija. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcija.

Tagovi

Send this to a friend