Ekonomija

Cijene naknade za obnovljive izvore energije neće se povećavati

Dragica Sekulić

Vlada je donošenjem Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije stvorila zakonske preduslove za prikupljanje sredstava iz drugih izvora za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije koji neće opterećivati krajnje kupce električne energije. Prilikom predstavljanja ovog mehanizma saopšteno je da se počinje sa uvođenjem koncepta – zagađivač plaća, te da će se sredstva iz budžeta prikupiti od akciza na ugalj, kazala je u intervjuu za Dan ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

“I dalje nastavljamo da unapeđujemo taj koncept. Takođe i dalje ostaje na snazi odluka da domaćinstva neće plaćati naknadu za OIE za prvih 300 kWh potrošnje, što znači da u narednoj godini neće doći do rasta naknade za OIE”, najavila je ministarka.

Dokle se stiglo sa procedurom raskida ugovora sa sedam mini-hidroelektrana? Imate li procjene da li će i koliko ti raskidi koštati državu, te da li će se moći svi ugovori sporazumno raskinuti ili će se možda ići i na sud?

Sekulić: Vlada je 17. oktobra zadužila Ministarstvo ekonomije da otpočne pregovore o sporazumnom raskidu ugovora o gradnji malih hidroelektrana (mHE) u nekoliko opština. Pregovori sa investitorima oko načina i obima naknade za do sada uložena sredstva na realizaciji projekata izgradnje šest malih hidroelektrana koji su u planu da se raskidaju su u toku. Razgovaramo sa koncesionarima koji imaju svoje viđenje rješenja, međutim, mi moramo naći mjeru. Ozbiljno razmatramo, angažovali smo pravnog savjetnika i međunarodnu finansijsku kuću kako bismo našli pravo rješenje. Javnost ćemo o svemu blagovremeno obavijestiti.

Koliko još mini-hidroelektrana i drugih objekata čeka na status povlašćenog proizvođača? Koliko njih će po sadašnjem stanju stvari dobiti taj status u narednoj godini i koji su to mHE, vjetroelektrane ili drugi objekti u pitanju?

Sekulić: Prema evidenciji Ministarstva ekonomije, od 77 malih hidroelektrana za koje su izdate dozvole, tj. potpisani ugovori o koncesiji, 14 objekata je u radu, jedan je u probnom radu, u izgradnji su 24 objekta, za 11 objekta se radi tehnička dokumentacija, za osam objekata su raskinuti ugovori o koncesiji, dok se za 10 objekata vodi proces sporazumnog raskida ugovora.

Sticanje statusa povlašćenog proizvođača je u nadležnosti Regulatorne agencije za energetiku, te će se i ta procedura sprovoditi u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Ono na šta mogu podsjetiti jeste činjenica da će u skladu sa Uredbom cijena podsticaja od 2020. godine biti niža za 10 odsto za one koji, eventulano, dobiju status privremenog proizvođača. Takođe treba podsjetiti da će svake naredne ta cijena padati za 10 procentnih poena.

Da li se definitivno odustalo od drugog bloka sa izborom izvođača radova na rekonstrukciji prvog bloka TE Pljevlja?

Sekulić: Kao što je poznato, EPCG je prošle godine zaklučila ugovor sa renomiranim njemačkim Steagom da izradi projektnu dokumentaciju za ekološku rekonstrukciju TE Pljevlja. Uz pretpostavljeno vrijeme za izradu opreme od strane odabranog ponuđača, sasvim je izvjesno da će radovi početi već sa prvim redovnim godišnjim zastojem TE Pljevlja, dakle na proljeće 2020. Važno je napomenuti da će već u tom trenutku biti obezbijeđen izvod za odvođenje toplote za potrebe grijanja grada, čime će EPCG vratiti dio svog višedecenijskog duga Pljevljima. Takođe, postignuta je saglasnost Vlade, Opštine i EPCG oko načina finansiranja toplifikacije, pa je sasvim izvjesno da će ovaj važni segment sveukupne ekološke rekonstrukcije biti realizovan u najkraćem roku.

Što se tiče drugog bloka – ne može se reći da se on neće graditi zbog rekonstrukcije prvog. Radi se prije svega o odluci koja je proistekla iz sveobuhvatnog sagledavanja aktuelnih globalnih napora na smanjenju CO2 emisija, kao i pratećih efekata, poput stava međunarodnih finansijskih institucija. Premda je doprinos Crne Gore globalnim CO2 emisijama izuzetno mali, mi dosljedno poštujemo međunarodno preuzete obaveze po tom planu. U tom smislu, bitna je razlika donijeti odluku o ralizaciji ovog projekta 2010, 2015. ili 2019. godine. Danas bi to bilo jasno slanje pogrešne poruke, koja nije u duhu našeg ustavnog opredjeljenja – ekološke države. Osim toga, nijesmo bili stava da za finansiranje jednog ovako važnog projekta treba angažovati finansijska sredstva mimo reputabilnih međunarodnih kreditora, koji ovakve projekte više ne finansiraju.

Sa druge strane, ono što je važno jeste da će nam ekološka rekonstrukcija prvog bloka dati dovoljno vremena da sprovedemo započetu energetsku tranziciju, a pritom omogućimo produžetak radnog vijeka termoenergetskog kompleksa u Pljevljima za narednih 20-30 godina.

Da li ste zadovoljni primjenom Zakona o neradnoj nedjelji i hoćete li u 2020. godini nešto mijenjati u vezi sa tim zakonom?

Sekulić: Može se reći da se odredba člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini skoro u potpunosti poštuje.

Predmetna odredba se primjenjuje počevši od nedjelje, 20. oktobra 2019. godine, i ukupno je od početka primjene prošlo nešto više od osam nedjelja, za koji period je utvrđeno sedam nepravilnosti. Za svaku utvrđenu nepravilnost nadležni inspekcijski organ je izrekao prekršajnu kaznu i zatvorio prodajni objekat ili drugo prodajno mjesto za vremenski period u kojem rad nije dozvoljen.

Smatram da treba da sačekamo da prođu praznici, a možda i turistička sezona pa da onda, ukoliko bude potrebno, sagledamo mogućnost smanjivanja izuzetaka.

Dokle se stiglo sa projektom hidroelektrana na Morači? U kojoj je fazi projekat, pregovara li se sa nekom firmom? Da li je kineski Norinko odustao od projekta?

Sekulić: Projekat izgradnje hidroelektrana na Morači, zbog svog uticaja na ukupan ekonomski sistem Crne Gore, zaslužuje poseban odnos i značajnu pažnju. Pored uticaja na ekonomiju naše države, ovakav projekat podrazumijeva, sa jedne strane, obavezno poštovanje svih međunarodno preuzetih obaveza dok, sa druge strane, mora da uzme u obzir, tj. da bude posmatran u cilju sagledavanja nacionalnog interesa u pogledu korišćenja velikog potencijala kojim raspolažemo, kao i velike razvojne šanse koju imamo. To znači da ćemo realizaciju ovog projekta sprovoditi u skladu sa savremenim tehničkim rješenjima koja će omogućiti iskorišćavanje potencijala, kao i zadovoljavanje principa očuvanja životne sredine u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine u Evropi.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Edison
Gost
Edison

Samo je pitanje dana kada će se povećati

Blažo kartica
Gost
Blažo kartica

Reći ću vas taju.

Onajkojizna
Gost
Onajkojizna

Utješno,ali znači ipak osta odluka da mi građani još uvijek plaćamo privilegovanim biznismenima njihove biznise,zasnovani na privilegijama i bliskosti sa ovom vlašću a od čega ovaj narod nikakve koristi nema osim izdataka i štete.

Niks
Gost
Niks

Dje vam je vijest da desetine hiljada ljudi seta ulicama crne gore?:-)

Send this to a friend