Ekonomija

Crna Gora da ubrza aktivnosti da bi dobila garancije Svjetske banke

Potrebno je ubrzati sve aktivnosti kako bi drugi dio garancije Svjetske banke Crnoj Gori za razvojnu politiku PBG2, kao važan instrument diverzifikacije izvora refinansiranja javnog duga, bio odobren do kraja godine, konstatovano je na sastancima crnogorske delegacije sa predstavnicima Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju Ministarstva finansija i Centralne banke Crne Gore, tokom prvog dana godišnjih sastanaka MMF i Svjetske banke, crnogorska delegacija, koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner CBCG Radoje Žugić, sastala se sa potpredsjednikom Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Sirilom Milerom, izvršnim direktorom u Svjetskoj banci Kunom Davidseom i šefom Misije MMF-a za Crnu Goru Sirikantom Seshadrijem.

“Na sastancima je bilo riječi o makroekonomskim i fiskalnim kretanjima u Crnoj Gori, a posebno o snažnom ekonomskom rastu, čiji su glavni pokretači investiciona potrošnja i izvoz turističkih usluga”, ističe se u saopštenju.

Miler je čestitao Ministarstvu finansija na veoma uspješnoj emisiji euroobveznica u cilju refinansiranja dijela javnog duga u 2020. godini, kao i na napretku ostvarenom u realizaciji svih projekata koje Svjetska banka finansira u Crnoj Gori, naročito projekta upravljanja industrijskim otpadom.

Žugić je prezentovao sagovornicima najnovije indikatore poslovanja banaka u Crnoj Gori. Kako je rekao, uz trendove rasta aktive, kredita, depozita i kapitala, bankarski sistem karakteriše profitalbilnost i istorijski minimalna vrijednost nekvalitetnih kredita, koji su, na kraju septembra, iznosili 4,67 odsto.

“U narednom periodu, CBCG biće fokusirana na implementaciju provjere kvaliteta aktive bankarskog sistema (AQR), dalje unapređenje regulative, snaženje supervizije i modernizaciju platnog sistema”, naglasio je on.

Miler je čestitao CBCG na značajnom uspjehu koji je ostvaren u liječenju ranjivih banaka.

Seshadri je takođe pozdravio veoma uspješnu emisiju euroobveznica, koja je privukla veliki broj investitora iz različitih zemalja svijeta.

“Seshadri je istakao važnost nastavka sprovođenja strukturnih reformi u oblasti poreske politike, na tržištu rada, kroz donošenje novog zakona, kao i na planu optimizacije broja zaposlenih u javnoj upravi”, dodaje se u saopštenju.

Šef Misije MMF-a je pozdravio napredak koji je CBCG postigla u ispunjenju preporuka MMF-a i nedavno usvojene makroprudencione mjere, koje je CBCG donijela sa ciljem daljeg održavanja stabilnosti finansijskog sistema i očuvanja održivog nivoa finansiranja fizičkih lica.

“Posebno su pohvaljene reforme koje je CBCG sprovela u jačanju institucionalnog okvira i kapaciteta za prevenciju pranja novca i finansiranja terorizma. Data je puna podrška naporima CBCG da, u ovoj oblasti, pređe na superviziju na bazi rizika. Pohvaljena je inicijativa CBCG da implementira ključnu preporuku FSAP-a – procjenu kvaliteta aktiva (AQR) svih banaka, kao i donošenje ključnih zakona (zakona o kreditnim institucijama, sanaciji kreditnih institucija i o zaštiti depozita), kojima se regulatorni okvir koji uređuje finansijska tržišta značajno usklađuje sa najboljom praksom EU”, naglašava se u saopštenju Ministarstva finansija i Centralne banke.

Tokom prvog dana boravka u Vašingtonu naša delegacija održala je i niz sastanaka sa predstavnicima nekoliko međunarodnih banaka i rejting agencija.

Send this to a friend