Ekonomija

Crnoj Gori nije potreban aranžman sa MMF-om

Crnoj Gori trenutno nije potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom MMF, saopštio je viceguverner Centralne banke CBCG za finansijsku stabilnost i platni promet, Nikola Fabris.

“Na proljećnom zasijedanju MMF-a i Svjetske banke SB, koje je završeno prošle sedmice u Vašingtonu, nije bilo riječi o sklapanju tog aranžmana. Procjena je da nam, u ovom trenutku, takav aranžman nije potreban”, kazao je Fabris u intervjuu Pobjedi.

Predstavnici MMF-a su na sastanku sa članovima crnogorske delegacije u Vašingtonu podržali fiskalnu konsolidaciju i spremnost za aktivno upravljanje javnim dugom u Crnoj Gori.

Fabris je saopštio da je sa predstavnicima MMF-a dogovorena tehnička pomoć za implementaciju i podizanje kapaciteta bankarske supervizije, kao i supervizijskih kapaciteta i standarda Agencije za nadzor osiguranja.

“Naročito je značajna tehnička pomoć usmjerena na uvođenje Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (IFRS 9), koji će biti obavezan za sve banke i druge institucije od 1. januara naredne godine”, rekao je Fabris.

On smatra da će uvođenje tih standarda rezultirati strožijim praksama rezervisanja i značajno doprinijeti jačanju finansijske stabilnosti.

“Za podršku jačanju prihodne strane budžeta države dogovorena je tehnička pomoć za nastavak reforme Poreske uprave i dizajn poreske politike, koja će doprinijeti aktivnostima Vlade na planu fiskalne konsolidacije”, naveo je Fabris.

On je odgovarajući na pitanje u vezi sa upozorenjem MMF-a na rizik normalizacije monetarne politike u Americi i Evropi što bi moglo da dovede do rasta cijene zaduživanja na internacionalnim tržištima kapitala, podsjetio da je značajan dio kredita građana i privrede na domaćem tržištu ugovoren po varijabilnoj kamatnoj stopi koja je vezana za euribor.

“Na visinu euribora i libora, kao referentnih kamatnih stopa, značajno utiče kretanje kamatnih stopa ključnih centralnih banaka, Federalnih rezervi (Fed) i Evropske centralne banke (ECB). Imajući u vidu da američka ekonomija bilježi oporavak, Fed je već počeo sa podizanjem kamatnih stopa”, saopštio je Fabris.

On je dodao da su procjene su i da su ekonomije eurozone na putu oporavka, tako da se može očekivati da će, od naredne godine, i ECB početi sa postepenim podizanjem kamatnih stopa.

“To će, svakako, uticati na rast vrijednosti euribora i libora, koji su još u zoni minusa”, rekao je Fabris.

On je kazao da se ključni rizik za crnogorsku ekonomiju u ovoj godini, na koji su upozoravali u Vašingtonu, odnosi na kretanje javnog duga, kao i ostale izazove u fiskalnoj sferi.

“Opšti je zaključak da su unaprijeđena monetarna politika, koja znači finansijsku stabilnost, u sadejstvu sa dobrom fiskalnom konsolidacijom, ključna osnova za ekonomski razvoj u narednom periodu”, saopštio je Fabris.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
koral
Gost
koral

Posto si ti veliki strucnjak koji je zabizdavanje knjige-Umijece uoravljanja novcem-trazio i dobio sponzorstvo od ministarstva.. idi pod steoenice i stidi se…

Send this to a friend