Ekonomija

Dakić: Autoput povećao javni dug, ali efekti investicije pozitivni

milojica.jpg

Dakić je u Vašingtonu učestvovao na proljećnjem zasijedanju Međunarordnog monetarnog fonda MMF i Svjetske banke SB. Sa visokim predstavnicima tim institucija je, između ostalog, razgovarao o javnom dugu i deficitu.

“Svako povećanje javnog duga izaziva zabrinutost. Međutim, javni dug je u Crnoj Gori tek nedavno prešao granicu mastriškog kriterijuma, što nije slučaj sa ekonomijama visoko-razvijenih zemalja koje su prije više godina ušle u zonu visokog javnog duga”, kazao je Dakić za “Glas Amerike”. 

On je rekao da je javni dug u Crnoj Gori, prije svega, uslovljen zaduživanjem za izgradnju autoputa.

“To je kredit koji je dobijen po veoma povoljnim uslovima sa aspekta roka, kamate, grace perioda. Međutim, treba imati u vidu i druge refleksije ovoga projekta, što smo se saglasili sa visokim predstavnicima MMF-a i SB-a, a to je da će izgradnja autoputa izazvati pozitivne efekte na crnogorsku ekonomiju u pogledu zapošljavanja, angažovanja druge operative kojom raspolaže naša država i dovesti do povezivanja sa regionom”, naglasio je guverner CB-a.

On navodi da javni dug treba držati pod kontrolom, te da ne bi trebalo da bude novih zaduženja.

“Mi nismo čekali preporuke MMF-a i SB-a, već smo radili unaprijed. Prvo treba sprovesti strukturne reforme, izvršiti konsolidaciju javnog duga, obezbijediti usklađenost između prihodne i rashodne strane u budžetu, zaustaviti dalje zaduživanje i izdavanje novih državnih garancija”, rekao je Dakić.

On je kazao da je u Vašingtonu predstavljeno i stanje u crnogorskom bankarskom sektoru. 

“Saglasili smo se da je stanje stabilno, da je sistem likvidan i solventan, što pokazuju i kretanja ključnih agregata koji se odnose na aktivu, na kredite, kapital i depozite. Smanjeni su krediti koji su u kašnjenju i nekvalitetni krediti koji su, faktički, prepolovljeni u odnosu na njihov istorijski maksimum. Tako da oni više nisu sistemski, već individualni problem”, zaključio je Dakić.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend