Ekonomija

Dakić: Autoput povećao javni dug, ali efekti investicije pozitivni

Dakić je u Vašingtonu učestvovao na proljećnjem zasijedanju Međunarordnog monetarnog fonda MMF i Svjetske banke SB. Sa visokim predstavnicima tim institucija je, između ostalog, razgovarao o javnom dugu i deficitu.

“Svako povećanje javnog duga izaziva zabrinutost. Međutim, javni dug je u Crnoj Gori tek nedavno prešao granicu mastriškog kriterijuma, što nije slučaj sa ekonomijama visoko-razvijenih zemalja koje su prije više godina ušle u zonu visokog javnog duga”, kazao je Dakić za “Glas Amerike”. 

On je rekao da je javni dug u Crnoj Gori, prije svega, uslovljen zaduživanjem za izgradnju autoputa.

“To je kredit koji je dobijen po veoma povoljnim uslovima sa aspekta roka, kamate, grace perioda. Međutim, treba imati u vidu i druge refleksije ovoga projekta, što smo se saglasili sa visokim predstavnicima MMF-a i SB-a, a to je da će izgradnja autoputa izazvati pozitivne efekte na crnogorsku ekonomiju u pogledu zapošljavanja, angažovanja druge operative kojom raspolaže naša država i dovesti do povezivanja sa regionom”, naglasio je guverner CB-a.

On navodi da javni dug treba držati pod kontrolom, te da ne bi trebalo da bude novih zaduženja.

“Mi nismo čekali preporuke MMF-a i SB-a, već smo radili unaprijed. Prvo treba sprovesti strukturne reforme, izvršiti konsolidaciju javnog duga, obezbijediti usklađenost između prihodne i rashodne strane u budžetu, zaustaviti dalje zaduživanje i izdavanje novih državnih garancija”, rekao je Dakić.

On je kazao da je u Vašingtonu predstavljeno i stanje u crnogorskom bankarskom sektoru. 

“Saglasili smo se da je stanje stabilno, da je sistem likvidan i solventan, što pokazuju i kretanja ključnih agregata koji se odnose na aktivu, na kredite, kapital i depozite. Smanjeni su krediti koji su u kašnjenju i nekvalitetni krediti koji su, faktički, prepolovljeni u odnosu na njihov istorijski maksimum. Tako da oni više nisu sistemski, već individualni problem”, zaključio je Dakić.

Send this to a friend