Ekonomija

Delegacija ZZZ na konferenciji u Briselu, fokus na kvalifikaciji i vještini rada

Prethodnih godina stanje u privredi i na tržištu rada zapadnog Balkana znatno je poboljšano, a broj radnih mjesta stalno raste. Nedavni izvještaj Svjetske banke i Godišnji izvještaj o implementaciji Strategije SEE2020 pokazuju da je u regionu, tokom prethodnih sedam godina, otvoreno više od 600.000 radnih mjesta. Pozitivan trend je bio najizraženiji među starijim radnicima i među osobama sa visokim obrazovanjem, što ukazuje na značaj kvalifikacija i vještina za zapošljavanje. To je ocijenjeno je na konferenciji ESAP-a, održanoj u Briselu.

Kako je saopšteno iz Zavoda za zapošljavanje, u radu konferencije, u okviru projekta Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja, učestvovala je delegacija Zavoda, koju je predvodio pomoćnik direktora David Perčobić.

“Projekat realizuje Savjet za regionalnu saradnju, u partnerstvu sa Međunarodnom organizacijom rada, a finansira ga Evropska komisija. Kroz ESAP, Savjet za regionalnu saradnju promoviše međusobno učenje i podržava proces modernizacije i izgradnje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje u šest država (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji), kako bi se poboljšala njihova efikasnost i pružanje usluga građanima, kao i da se pripreme za učešće u mrežama i aktivnostima javnih službi za zapošljavanje u EU, u skladu sa napretkom procesa pristupanja”, dodaju iz Zavoda.

Komparativna anliza javnih službi zapošljavanja između šest država pokazala je da su održiva aktivacija i upravljanje prelascima između nezaposlenosti i zapošljavanja, oblikovanje operativnih postupaka, odnosi sa poslodavcima i partnerstva, najjače oblasti djelovanja.

“Kao oblasti za poboljšanje istaknuti su: planiranje i implementacija politika koje se baziraju na dokazima, strateško upravljanje učincima i raspodjela resursa. Razmjena iskustava, međusobno učenje i ciljane nacionalne akcije, uz tehničku podršku ESAP-a, mogu pomoći u rješavanju nekih od ovih izazova”, navode oni.

Učesnici konferencije razgovarali su i o načinima kako da se formalizuje neprijavljeni rad, s ciljem da se dubinski istraže direktni i indirektni pristupi i povezane institucionalne strukture koje vode do formalizacije neprijavljenog rada.

Države regiona su jednoglasne u ocjeni da je projekat veoma značajan i korisan za unapređenje procesa rada i poboljšanje kapaciteta javnih službi za zapošljavanje u cilju pružanja kvalitetnih usluga klijentima.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend