Ekonomija

DF predao Skupštini dokumenta za dinamičan ekonomski razvoj

Demokratski front DF predao je u četvrtak u skupštinsku proceduru pet dokumenata, čijim bi se usvajanjem i primjenom, kako tvrde, stvorile prpetpostavke za dinamični ekonomski i ukupni društveni razvoj Crne Gore.

Član Predsjedništva DF-a, Branko Radulović, kazao je da ti akti počivaju na detalnoj analizi stanja i komparaciji sa najboljim svjetskim praksama i sintetizuju optimalna rešenja.

“Akti objedinjuju u jednu cjelinu resurse, pamet i znaje i stvaraju sve moguće pretpostavke za finansijsku podršku”, rekao je Radulović na konferenciji za novinare.

DF je u skupštinsku proceduru predao predloge rezolucija o reindustrijalizaciji Crne Gore, uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema i načinu valorizacije elektro-energetskog potencijala.

DF je predao i Predlog dopuna Zakona o inovativnoj djelatnosti, kao i Predlog zakona o crnogorskoj razvojnoj banci.

Radulović je saopštio da se Vlada o tim aktima mora izjasniti za 15 dana.

“Da vidimo tu pamet ove Vlade, šta će odgovoriti na ovo”, rekao je Radulović.

On je kazao da su rješenja koja su primijenjena u predloženim dokumentima do kraja promišljena, sintetizovana, analitična, pojedinačna, radikalna i sveobuhvatna.

“Akti će svojom primjenom stvoriti u srednjeročnom periodu veliki investicioni bum, brojna nova radna mjesta, novu visoku dodatu vrijednost, smanjiće dug Crne Gore sa intenzivnim rastom bruto domaćeg proizvoda BDP”, tvrdi Radulović.

Prema njegovim riječima, primjena tih akata, zajedno sa održivim turizmom, autentičnom poljoprivredom i kvalitetnom socijalnom politikom, učinili bi Crnu Goru srednjoročno, a posebno dugoročno, srednje evropski razvijenom državom.

Kada je u pitanju Predlog rezolucije o reindustrijalizaciji Crne Gore, Radulović je kazao da je Crna Gora 1990-ih godina imala oko 39 odsto učesća industrije u BDP-a i da je zapošljavala oko 60 hiljada radnika.

“Danas je to samo negdje oko šest ili sedam odsto učešća, sa 20 hiljada nezaštićenih radnika”, tvrdi Radulović.

Crna Gora, kako je ocijenio, mora da bude industrijska moderna država uz sve druge resurse.

“Neophodno je raskinuti kolonijalne lance. Moraju se preispitati određene privatizacije koje su protiv javnog interesa i zakona”, dodao je Radulović.

On smatra i da se mora formirati akcionarsko društvo Industrija Crne Gore, Institut za razvoj Crne Gore i Crnogorska razvojna banka.

“Ciljani industrijski razvoj treba ostvariti u sektorima prerađivačke industije aluminijuma, čelika, drveta, hrane, građevinarstva, energetike, elektronike i farmacije“, kazao je Radulović.

Predlogom rezolucije o uspostavljanju održivog i modernog saobraćajnog sistema Crne Gore, predlaže se proces uspostavljanja modernog i održivog saobraćajnog sistema, kroz strateška dokumenta, akcione planove, studije i analize.

Radulović je, govoreći o Predlogu rezolucije o načinu valorizacije elektro-energetskog potencijala, kazao da se Crna Gora u prethodnih nekoliko decenija „glupirala i ništa nije učinila kako bi elektro-energetske potencijale na održiv način iskoristila“.

„Naši susjedi nam otimaju zajednička dobra“ poručio je Radulović.

U dokumentu je posebno obrađena valorizacija hidropotencijala, kao i način valorizacije termopotencijala uz potpunu ekološku zaštitu.

Predlogom dopunaa Zakona o inovativnoj djelatnosti definisan je način osnivanja Instituta za razvoj Crne Gore, koji treba da bude od najvećeg državnog interesa.

„Krajnje je vrijeme da se domaća pamet valorizuje na najkvalitentiji način, da se objedini, podrži i podstakne. U Crnoj Gori postoji relevantna, kompetentna pamet, čije obilježje ne smije da bude politička pripadnost“, dodao je Radulović.

On je, govoreći o Predlogu zakona o crnogorskoj razvojnoj banci, rekao da su te institucije danas glavne finansijske organizacije za razvoj država.

Radulović je rekao da je „suludo“ da Crna Gora nema razvojnu banku, s obzirom da ih većina država regiona ima ili je u planu njihovo osnivanje.

„Institucija kao što je razvojna banka je instrument Vlade za finansijsku podršku planovima koje donosi izvršna vlast“, zaključio je Radulović.

Send this to a friend