Ekonomija

Digitalizacija bankarstva, trendovi koji se prate i preko UBCG

Udruženje banaka Crne Gore UBCG organizovalo je prošle sedmice prezentacije i interaktivne radionice digitalnog bankarstva, u cilju omogućavanja domaćim bankarima da budu u korak sa svim pozitivnim trendovima dobre bankarske prakse, novih standarda i tehnologija.

Generalni sekretar UBCG, Bratislav Pejaković kazao je da su prezentaciju uradili predstavnici firme ProgressSoft prisutni sa servisima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Zapadnoj Evropi, Aziji i Africi sa prikazom rješenja za mobilna plaćanja u realnom vremenu i opcije kliringa.

“ProgressSoft je prisutna u 24 zemlje, gdje sarađuje sa 370 banaka, komercijalnih i regulatornih, što ih čini referentnim, gdje su se fokusirali na razvoj platnih sistema ne rasipajući resurse na više pravaca”, naveo je Pejaković u saopštenju.

On je rekao da je prvi dan bio za stručnjake iz IT-a Odbora Udruženja banaka i predstavnike Centralne banke (CBCG) kao uvid u siguronosne, regulatorne i tehničke probleme prenosa i kliringa sredstava. Drugi dan je bio za komercijalne banke i realizaciju samih plaćanja uz pojašnjenje raznih oblika plaćanja od elektronskih čekova do mobilnih telefona i pratećih platformi.

“Banke kao akcionarska društva sa zadatkom zaštite interesa akcionara i depozitara, posvećene su razvoju inovativnih načina poslovanja, gdje je trend u svijetu, ali sve aktuelnije i u regionu okretanje ka elektronskim plaćanjima. Zadatak koji se nameće je osvajanje i značajan napredak u prenošenju plaćanja sa gotovinskih transakcija u digitalnu sferu”, kazao je Pejaković.

Time se, kako je dodao, samo želi unaprijediti kako u korisničkoj ravni tako i da se nesumnjivo sigurne protokole čipovanih kartica, prevesti u digitalne.

“Ono što nas očekuje u jačoj ravni jeste i uvođenje tokenizacije kao novog standarda, što će biti i jedan od većih izazova u narednim godinama i za banke u Crnoj Gori. Kada govorimo o Tokenu možemo ga posmatrati kao zamjenu za plastičnu karticu koji ne otkriva detalje korisnika kartica, kako kažu stručnjaci iz ove oblasti i ograničeni su na specifičan domen”, objasnio je Pejaković.

Taj segment razvoja u migraciji plaćanja sa gotovinskih transakcija na elektronske prepoznale su i pokušavaju što atraktivnije i sigurnije da ponude tržištu kako Visa i MasterCard tako i Diners odnosno većina globalno prisutnih servisa u kartičarstvu koji pokreću platforme za mobilna plaćanja, gdje se koriste platforma za mobilna plaćanja korištenjem takozvanih mobilnih novčanika koji se baziraju na Cloud tehnologijama i uslugama koje se obezbijeđuju web servisima.

“Pojednostavljeno rečeno, pruža se mogućnost sigurnosno jačeg i jednostavnijeg plaćanje, putem mobilnih uređaja i računara, bilo da govorimo o online plaćanju prilikom obavljanja e-trgovine, ili transakcijama na mjestima prodaje i direktnim plaćanjima”, ocijenio je Pejaković.

UBCG se, kako je zaključio, trudi da angažovanjem referentnih firmi, revizorskih kuća i eminentnih predavača omogući domaćim bankarima da budu u korak sa svim pozitivnim trendovima dobre bankarske prakse, gdje očekujući veliki broj turista iz razvijenih zemalja moraju imati i adekvatnu strukturu prihvata platežnih sredstava.

Send this to a friend