Ekonomija

Dostavljeno 17 aplikacija na Javni poziv za podsticanje razvoja klastera

Vlada Crne Gore

U okviru Javnog poziva za učešće u Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2017. godinu, na adresu Ministarstva ekonomije pristiglo je 17 aplikacija, šest više nego u 2016. godini, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Javni poziv, kkao navode, bio je raspisan od 27. marta do 26. aprila, a od 17 projektnih predloga, 13 klastera apliciralo sa jednim projektom, a 2 klastera su dostavila dvije aplikacije, što znači da je broj klastera koji je aplicirao za sredstva u okviru Programa 15.

“Ministarstvo ekonomije započelo je proces ocjenjivanja aplikacija koji će biti sproveden u tri faze: administrativna provjera, ocjenjivanje Projektnog projedloga i ocjenjivanje budžeta Projektnog prijedloga, čija složenost zavisi od karaktera projekata sa kojima su klasteri aplicirali. Završetak procesa ocjenjivanja očekuju se u drugoj polovini maja”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva ekonomije ističu da su zadovoljni brojem dostavljenih aplikacija, s obzirom na to da pokazuje trend rasta broja zainteresovanih klastera iz godine u godinu.

“U 2016. godini 11 klastera je apliciralo za podršku u poslovanju, dok je u periodu od 2012. do 2015. godine prosječan broj dostavljenih aplikacija na godišnjem nivou bio 6. Izmjena Programa u 2016. godini, koja se, prije svega, odnosila na proširenje predmeta podrške pokazala se u potpunosti usklađena sa potrebama klastera, što se pozitivno odrazilo na njihovu zaiteresovanost da učestvuju u Programu, kao i spremnost da finansiraju dio ukupne investicije. Takođe, pozitivni rezultati prethodne godine, intenzivna promocija Programa u ovoj godini, ali i povećanje maksimalnog iznosa subvencije po aplikaciji, privrednike je dodatno motivisalo da ojačaju saradnju sa svojim partnerima i počnu da razmišljaju u pravcu formiranja klastera”, stoji u saopštenju.

Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori Ministarstvo u kontinuitetu  realizuje od 2012. godine. Budžet Programa za 2017. godinu je 100.000 eura, a maksimalan iznos podrške po aplikaciji je 15.000 eura, tj. 50% investicije, odnosno 65% investicije za klastere koji djeluju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave.

Send this to a friend