Ekonomija

Država smanjila zaduživanja za 160 miliona eura

Vladine komisije za ekonomsku politiku i politički sistem danas će razmatrati Nacrt zakona o budžetu za narednu godinu, kojim je predviđeno da državna kasa bude “teška” 1,996 milijardi eura, 10 miliona manje nego u 2017, saznaju Dnevne novine.
U odnosu na ovogodišnji rebalans budžeta, planirani iznos manji je za oko 17 miliona eura. Konsultacije o budžetu za iduću godinu Vlada je završila tokom vikenda, a o njemu će se, prema nezvaničnim saznanjima ovog lista, izjasniti na sjednici u četvrtak, jer joj 15. novembra ističe zakonski rok kada ga mora poslati u skupštinsku proceduru.

Ono što je primjetno u Nacrtu zakona o budžetu za narednu godinu jeste smanjenje potrebe države za zaduživanjem na domaćem i inostranim tržištima, pa će se Vlada u 2018. zadužiti 295 miliona eura, znatno manje od ovogodišnjih 455, odnosno 655,4 miliona iz 2016. godine.

Prihodi 1,7 milijardi

Izvorni prihodi budžeta u narednoj godini projektovani su na 1,70 milijardi eura ili 38,8 odsto procijenjenog BDP-a. Planirani nivo predviđa rast prihoda od 7,8 odsto u odnosu na plan za ovu godinu ili nominalno 123,2 miliona eura. Rast će biti ostvaren povećanjem PDV-a za 78,8 miliona eura ili 14,7 odtso, akciza za 29,9 miliona ili 13,8 odsto, doprinosa za 13,5 miliona ili 2,7 odsto i poreza na dohodak za 2,5 miliona ili 1,9 odsto.

Razlog ovih pozitivnih odstupanja je rast ekonomske aktivnosti, ali i rezultat mjera fiskalne konsolidacije definisane Sanacionim planom i Fiskalnom strategijom Crne Gore od 2017. do 2020. godine.

Rashodi budžeta planirani su u iznosu od 1,81 milijardu eura ili 41,3 odsto BDP-a. Tekuća budžetska potrošnja u narednoj godini u potpunosti će biti finansirana iz izvornih prihoda, što znači da će deficit generisati kapitalna potrošnja, tačnije izgradnja auto-puta. Budžetski deficit projektovan je na 111,52 miliona eura ili 2,53 odsto BDP-a i u odnosu na planirani za ovu godinu manji je za 117,82 miliona ili 50,4 odsto.

Tekući budžet za 2018. planiran je na 864 miliona eura, milion više u odnosu na ovogodišnji. Budžet državnih fondova projektovan je na 667 miliona eura, što je povećanje od 28 miliona. Kapitalni budžet planiran je u iznosu od 284 miliona i veći je za milion eura. Od njega će za potrebe finansiranja gradnje auto-puta Bar-Boljare biti izdvojeno 210 miliona.

Vlada će, prema ovim projekcijama, u idućoj godini morati da se zaduži 295 miliona eura. Od toga će za otplatu duga i obaveza iz prethodnog perioda i finansiranje kapitalnog budžeta biti izdvojeno 105 miliona, dok će zaduženje kod kineske Exim banke zbog gradnje auto-puta iznositi 190 miliona.

Planirano zaduženje znatno je manje u odnosu na prethodne godine budući da je ono 2016. iznosilo 655,4 miliona eura, a 2017. 455 miliona, što govori da se potreba za zaduživanjem na domaćem i inostranom tržištu značajno smanjila.

Rast ekonomije tri odsto

Transakcije finansiranja izdataka, tačnije otplate duga i zaostalih neizmirenih obaveza, za 2018. su na nivou od 179 miliona eura, dok je plan za ovu godinu bio 220 miliona, što znači da je iznos umanjen za 41 milion eura.

“Stavka vezana za otplatu duga ne ulazi u obračun deficita i predstavlja u budžetskom smislu više evidencionu kategoriju, doduše sa značajnim posledicama po likvidnost države. Pozitivna je činjenica da za ovu kategoriju izdataka moramo izdvojiti manje 41 milion eura nego u ovoj godini”, rečeno je Dnevnim novinama u Vladi.

Realan rast ekonomije planiran je u nivou od tri odsto.

Budžetom je predviđeno zadržavanje iznosa osnovne zarade, posebnog dijela zarade i prava na varijabilni dio zarade u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao jednog od uslova fiskalne održivosti i pozitivnog mišljenja MMF-a i Svjetske banke. Kada je riječ o penzijama, one će biti planirane u skladu sa redovnim usklađivanjem i povećanim brojem penzionera.

Socijalna davanja biće održavana na ovogodišnjem nivou, uz korekcije izvršene u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti i Zakonom o sprovođenju odluke Ustavnog suda u vezi sa statusom korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece. Planirana je veća kontrola budžetske potrošnje, dok će definisanje novog zaduženja biti moguće isključivo u cilju prestrukturiranja postojećeg duga ili finansiranja kapitalnih projekata.

Biće nastavljeni radovi na prioritetnoj dionici auto-puta Bar-Boljare, kao i početi projekti i programi iz prethodnog perioda, uz redovno servisiranje tekućih budžetskih obaveza.

Drecun: Vraćamo se u prihvatljive makroekonomske relacije

Uprkos svim problemima i teškoćama i, rekao bih, egzogenim varijablama na koje Vlada ne može da utiče, može se reći da se vraćamo u prihvatljive makroekonomske relacije, smatra ekonomski analitičar Predrag Drecun.

Komentarišući smanjenje potrebe države za zaduživanjem na domaćem i inostranim tržištima, Drecun je kazao da je riječ o pozitivnom trendu, ali i preporučio Vladi da nastavi fiskalnu konsolidaciju i smanji spoljnotrgovinski deficit.

“Trend je pozitivan, ali ne znači da je dobar. Još je riječ o iznosima koji mogu da zabrinjavaju, ali polazimo od toga da je trend pozitivan što znači da u bliskoj budućnosti možemo očekivati njegov nastavak i dovođenje zaduženja u simbolične okvire. Da bi se to desilo, Vlada mora nastaviti sa fiskalnom konsolidacijom, sa projektima kojih, nažalost, nema u dovoljnoj mjeri, a to su projekti substitucije uvoza, tačnije smanjenja spoljnotrgovinskog deficita. Naglašavam da prioritet mora biti smanjenje spoljnotrgovinskog deficita”, rekao je Drecun Dnevnim novinama.

Send this to a friend