Ekonomija

Klaster drvoprerade prioritet u strateškom razvoju Andrijevice

Udruženje drvoprerađivača uspjelo je da klaster drvoprerade uvrsti među prioritete u strateškom planu razvoja Opštine Andrijevica, zbog čega će taj sektor biti posebno posmatran.

Lokalna uprava će, kako je saopšteno, dosta toga uraditi kako bi se olakšalo poslovanje i obezbijedila dodatna sredstva za funkcionisanje tog klastera.

Iz Ministarstva ekonomije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP su saopštili da klaster drvoprerađivača i turistički klaster Andrijevica svoje ovogodišnje projekte realizuju u okviru programa državne pomoći.

Aktivnosti na pomenutom projektu obuhvataju pripremu lokacije, nabavku sušare, organizovanje transporta i montažu iste.

Vrijednost projekta je 24.600 eura, a od toga će Klasteru biti refundirano maksimalno mogućih 15.000 eura, što je 62 odsto ukupne investicije.

“Imamo sjajnu priliku da našim drvoprerađivačima pomognemo na različitim poljima. Znamo sa kakvim se problemima susreću u toku njihovog poslovanja. Od 2015. godine smo uradili analize i vidjeli da nije jedini problem u nabavci sirovine, već da postoji dosta problema kod članica klastera i u organizovanju njihovog poslovanja. Klaster se pokazao kao idealno rješenje za otkrivanje i rješavanje takvih problema koje članioce klastera pojedinačno imaju. Mi smo do danas razgovarali sa svim članicama klastera i pokušali da riješimo sve registrovane probleme. Prošle godine smo radili na jednom projektu koji se najviše odnosio na promociju i podizanje svijesti o benefitima klastera,odnosno udruženog djelovanja, tako da smo upoznali članice klastera kakve su sve mogućnosti ovog programa i šta sve one mogu da postignu kroz udruženje“, kaže Miloje Bakić, član Radne grupe Klastera drvoprerađivača Andrijevica, a ujedno i predstavnik lokalne uprave.

Turistički klaster Andrijevica je mlad klaster. Njegovi osnivači su Eko katun Štavna (EKS), d.o.o. BG i hotel Komovi, privredna društva koja se bave ugostiteljstvom već duže od 10 godina, a ona predstavljaju bitan faktor, ako ne i vodeću snagu u razvoju turizma na teritoriji Andrijevice.

Novoformiranom klasteru je bilo potrebno određeno vrijeme da uspostavi kompletnu klastersku infrastrukturu i logistiku, a već ove godine on kreće sa aktivnim radom koji će doprinijeti unapeđenju ponude i daljem razvoju turizma.

Partneri klastera i tehnička podrška su Ministarstvo ekonomije, UNDP i Opština Andrijevica.

“Prilikom pripreme projekta pokušali smo da finansijski zaokružimo aktivnosti koje su nam bile od najvećeg prioriteta. Planirane su tako da nam nakon uspješne realizacije projekta pruže dobru osnovu za mogućnost nastavka rada i unapređenja naših aktivnosti i poslovnog prostora. S obzirom da su članovi klastera glavni turistički privrednici u našoj opštini, mišljenja smo da u narednom periodu posredstvom klastera možemo pozitivno da utičemo na sveobuhvatni turistički ambijent na prostoru našeg djelovanja. Samim tim što nas je Ministarstvo ekonomije prepoznalo, odabralo na Pozivu i na kraju pomoglo sa subvencijom, to nam daje dodatni motiv i obavezuje da sve pomenuto i realizujemo“, kaže Marko Guberinić, osnivač klastera.

Članovi klastera planiraju osnaživanje istog, realizaciju aktivnosti na unapređenju vidljivosti i prepoznatljivosti ponude, a takođe upravo u udruženom obliku smatraju da mogu ostvariti bolje rezultate prilikom nastupa na sajmovima i drugim događajima promotivnog karaktera.

U planu imaju da portfolio načine bogatijim kako bi zavrijedili povjerenje relevantnih subjekata i uzdigli imidž turizma u Andrijevici. Samim tim imaju očekivanja boljeg rangiranja prilikom prijava na sličnim projektima ili projektima podrške od institucija Evropske unije.

Ministarstvo ekonomije u kontinuitetu prati realizaciju svih sedam projekata, a klasterima je na raspolaganju i tehnička podrška u cilju uspješne finalizacije svih planiranih aktivnosti, koju Ministartvo pruža u saradnji sa UNDP-em u okviru projekta „Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori“.

S.Đ.

Send this to a friend