Ekonomija

Elez: Bolnica Meljine funkcioniše samo zahvaljujući naporima zaposlenih

Foto: Boka News

Bolnica Meljine funkcioniše isključivo zahvaljujući naporima i posvećenosti zaposlenih, ocijenila je danas direktorica Bolnice Olivera Elez, tokom razgovora sa ministrom zdravlja Kenanom Hrapovićem.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, Hrapović i Elez razgovarali su o realizaciji ugovornih obaveza između Fonda za zdravstveno osiguranje i Bolnice Meljine, u cilju obezbjeđivanja dostupne zdravstvene zaštite za stanovnike Opštine Herceg Novi.

“Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, Bolnica Meljine uključena u Mrežu zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i shodno zaključenom Ugovoru sa Fondom za zdravstveno osiguranje, pruža zdravstvene usluge osiguranim licima sa područja opštine Herceg Novi u oblastima: opšte hirurgije sa traumatologijom, interne medicine, ORL, ginekologije i akušerstva, kao i usluge mamografije i kolonoskopije, sa uzimanjem biopsije i anestezijom u okviru skrininga kolorektalnog karcinoma, po uputu izabranog doktora”, navode iz Ministarstva.

Takođe, Ugovorom je definisano da Bolnica, svim osiguranim licima Fonda, pruža usluge liječenja u hiperbaričnoj komori, kao i usluge fizikalne medicine za kardiološku rehabilitaciju, nakon infarkta miokarda i nakon kardiohirurških operacija, po kom osnovu su na predlog ljekarske komisije Fonda upućivani osiguranici na liječenje.

Elez je, tokom sastanka, kazala da se, uprkos zalaganju Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje i ostalih zdravstvenih ustanova, OB Meljine suočila sa ozbiljnim finansijskim i kadrovskim problemima.

Hrapović je, pak, istakao značaj bolnice Meljine u zdravstvenom sistemu Crne Gore, u pogledu obezbjeđivanja blagovremene i dostupne zdravstvene zaštite, imajući u vidu da u Herceg Novom gravitira više od 30 hiljada stanovnika, koji koriste zdravstvene usluge te ustanove.

“On je naglasio da, iako Fond redovno izmiruje obaveze za obavljene usluge, ozbiljni finansijski i kadrovski problemi sa kojima se suočava bolnica Meljine, zahtijevaju da se u najkraćem roku preduzmu aktivnosti, prvenstveno u dijelu rješavanja statusa ustanove, kako bi se izbjegao potencijalni negativni uticaj na kvalitet zdravstvenih usluga, odnosno u konačnom na dostupnost zdravstvene zaštite koja se pruža građanima opštine Herceg Novi, odnosno Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Stav Ministarstva zdravlja je, kako je rekao Hrapović, da podrži inicijativu Bolnice Meljine za očuvanjem i daljim radom ove medicinske ustanove.

Ministar zdravlja i predstavnici bolnice Meljine su se saglasili da je za rješavanje novonastale situacije i daljeg funkcionisanja ove zdravstvene ustanove, koje ne zavisi isključivo od ugovornog odnosa Fonda za zdravstveno osiguranje, koji plaća usluge koje osiguranicima pruža bolnica Meljine, neophodno da se uključe, osim vlasnika Atlas Grupe i ostali relevantni subjekti.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend