Ekonomija

Erste banka uspostavila Sistem upravljanja zaštitom životne sredine

Erste banka je, kao lider na bankarskom tržištu, uspostavila Sistem upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa međunarodno priznatim standardom ISO.

Sertifikat se odnosi na upravnu zgradu Erste banke u Podgorici i svih njenih 17 filijala u: Ulcinju, Baru, Budvi, Kotoru, Tivtu, Herceg Novom, Cetinju, Podgorici, Nikšiću, Kolašinu, Bijelom Polju, Beranama, Rožajama i Pljevljima. Uspostavljanje i primjena Sistema upravljanja zaštitom životne sredine za cilj ima usaglašavanje sa standardima koji su iznad zahtjeva aktuelnih propisa u toj oblasti.

„Očuvanje životne sredine shvatamo kao neophodan preduslov održivog razvoja i zdrave budućnosti zajednice u kojoj poslujemo i čiji smo dio. Uvođenje Sistema upravljanja zaštitom životne sredine potvrđuje našu snažnu opredijeljenost da, počevši od ličnog primjera, utičemo na podizanje standarda u oblasti zaštite životne sredine. Obavezali smo se da naše poslovne prakse budu odgovorne prema životnoj sredini, ali i da ih konstantno unapređujemo“, rekao je izvršni direktor za operacije Erste banke, Darko Keković.

Keković kaže da će se štedljivo upravljati energentima i materijalnim resursima, pratiti i dokumentovati  uticaj na životnu sredinu. !Ovim doprinosimo čistijoj i sigurnijoj okolini i ispunjavamo očekivanja klijenata, vlasnika, zaposlenih i šire javnosti. Tim Erste banke zadužen za primjenu Sistema i svi naši zaposleni su prihvatili ovaj odgovoran zadatak sa sviješću o potrebi sveobuhvatne primjene principa održivog poslovanja kojima je Erste posvećena, ne samo u oblasti zaštite životne sredine već i kroz šire shvatanje društveno odgovornog poslovanja. Težimo da, osim u našem primarnom poslovanju, i u tim segmentima budemo među liderima i da imamo otvorenu partnersku ulogu u društvu”.

ISO 14001 je međunarodno priznati standard koji postavlja zahtjeve za razvoj i primjenu efektivnog Sistema ekološkog menadžmenta. Taj sistem omogućava kompanijama da identifikuju i kontrolišu uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, unaprijede odnos prema životnoj sredini i potvrde da su ispunile postavljene ekološke ciljeve.

Send this to a friend