Ekonomija

Glavni grad poručuje da Jovanović ne poznaje zakon

Netačni su navodi koje je iznio Nikola Jovanović iz DF-a da su rješenja Uprava lokalnih javnih prihoda o prinudno naplati poreskog duga zastarjela, već je potrebno da Jovanović prouči zakone i procedure koja je primijenja u ovim slučajevima kako ne bi građane navodio na pogrešne odluke koje bi ih mogle dodatno opteretiti, poručuju iz Glavnog grada.

Jovanović je ranije kazao da je nezakonita prinudna naplata poreza u Podgorici.

Poručuju da je uprava lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima, pokrenula postupke prinudne naplate u slučajevima kada građani kao obveznici nijesu izmirili svoju obavezu po osnovu poreza na nepokretnosti.

“Ne postoji ni jedan slučaj da smo pokrenuli postupak prinudne naplate, a da nemamo podatak kada je obveznik primio osnovno rješenje o porezu. Podsjećamo da u članu 101 stav 1 Zakona o poreskoj administraciji propisano je da „pravo na naplatu poreza zastarijeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je porez utvrđen.“. Ali u stavu 3 istog člana piše: ‘Rok zastarjelosti prava naplate poreza prekida se bilo kojom službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa'”, poručuju iz Glavnog grada.

Takođe, se pozivajju na član 103 istog zakona u kojem stoji: „Pravo na utvrđivanje, naplatu i povraćaj poreza uvijek zastarjeva u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi, naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata“.

“Proističe da bi poreska obaveza utvrđena u 2011. godini zastarala 31.12.2016. godine, pod uslovom da poreski organ nije u međuvremenu preduzimao službene radnje u cilju naplate poreza. Međutim, Uprava lokalnih javnih prihoda je 20.6.2013. godine kreirala zaključke o prinudnoj naplati za sva uručena rješenja iz 2011. i 2012. godine i dostavila ih Pošti Crne Gore na uručivanje. Takođe,  dana 22.06.2015. godine, Uprava je opet pokrenula prinudnu naplatu, s tim što je ovaj put postupkom prinudne naplate obuhvatila i rješenja iz 2013. i 2014. godine”, objašnjavaju u Glavnom gradu.

Pošta Crne Gore je, kako dodaju, izvršila štampanje i dostavljanje tih zaključaka.

“Zbog u budžetu ograničenih sredstava za uručivanje zaključaka o prinudnoj naplata, Uprava lokalnih javnih prihoda se opredijelila za varijantu da jednim zaključkom pokrene naplatu za više rješenja jednog obveznika. U te dvije godine pokrenuta je prinudna naplata za preko 240.000 rješenja. Velika većina tih zaključaka je tih godina i uručena obveznicima”, dodaju oni.

Nabavkom novog softvera, kako tvrde, omogućeno je da se pojedinačno po svakom rješenju donosi zaključak, odnosno rješenje o prinudnoj naplati.

“Krajem 2016. godine smo izradili zaključke o prinudnoj naplati po svim rješenjima iz 2011. godine koja u tom trenutku nijesu bila naplaćena, bez obzira što su ta rješenja bila obuhvaćena ranijim zaključcima. Taj pristup, jedno rješenje jedan zaključak, ne samo da je pravno čistiji, nego ga je i mnogo lakše pratiti naplatu”, kazali su oni.

Iz Glavnog grada poručuju da donošenje zaključka o prinudnoj naplati, bez obzira da li je zaključak uručen, može se smatrati službenom radnjom preduzetom od strane poreskog organa kojom se, kako dodaju, prekida zastarijevanje.

“Uostalom, zaključke smo donosili i uručivali i 2013. i 2015. godine. Što se tiče tvrdnje o netačnosti podataka, napominjemo da Uprava lokalnih javnih prihoda potrebne podatke dobija od ostalih nadležnih organa kao i od građana lično”, zaključuju oni.

A.G.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
????
Gost
????

Kako je moguće da kazu da su radnje preduzete 2016 godine, kada su rješenja uručena krajem 2017 odnosno u 2018 godini. Kako mogu da rješenje uruče u 20017/2018 a da je na rješenju datum iz2016?! Da li ovo znači da je Poreskoj upravi/Pošti trebalo više od godinu dana da na teritoriji CG uruče rješenja za 2011 i 2012 ? 🙁

borislavBobo
Gost
borislavBobo

ako je novi zakon o poreskoj administraciji donijet 2017 god, kojim se mijenja rok zasterlosti, tada se taj zajkon ima primjenjivati samo ubuduce ALI NE I RETROAKTIVNO. Znaci do juna mjesaca 2017 god zastarela su bila potraživanja iz 2014 god a od donosenja novog zakona, taj rok se prema ovim pogresnim tumacenjima pomjera unazad sve do 2012 god

Send this to a friend