Ekonomija

Green Home: Protest povodom održavanja Samita o nafti i gasu u Budvi

nafta.jpg

“Poslednji potez i odluka Vlade Crne Gore da preuzme aktivno učešće u organizaciji Jadranskog samita o nafti i gasu, na kojem bi resorna ministarstva Crne Gore, Albanije i Hrvatske stavila pred industrijalce naše najvrjednije prirodne resurse, a bez ikakvog društvenog i građanskog konsenzusa govori o grubom zanemarivanju održivih razvojnih rješenja Crne Gore i pravca razvoja ekološke države, kao  i ponižavajućem odnosu prema stavu građana i prirodnim resursima”, kazali su u ovoj NVO.

Prema njihovim riječima, čini se da  Ministarstvo ekonomije želi prisvojiti pravo upravljanja nad crnogorskim dijelom Jadrana i poništiti višedecenijska i mukotrpna zalaganja u razvoj turizma i brenda Divlje ljepote i Ekološke države Crne Gore.  

“Pri tome, ni jedna kvalitetna rasprava nije pokrenuta o zašititi potencijalnih marinskih zaštićenih područja, niti područja koja potencijalno pripadaju budućoj Natura 2000 ekološkoj mreži a kojom je prema već preuzetim obavezama potrebno zaštiti najmanje 10 odsti ili 250km2 naših teritorijalnih voda”, kazali su u Green Home-u.

Crnogorskoj javnosti, naglašavaju oni, nije pružen ni elementarni nivo informacija o posljedicama koje istraživanje i ekspolatacija nafte i gasa iz podmorja nosi sa sobom, kako bi mogli pravovremeno reagovati i oglasiti se protiv ovog nedopustivog i visokorizičnog projekta za njihov i opstanak cijelog društvenog sistema.

“Nikom iz vlasti ne pada na pamet da organizuje Samit i pita ribare, ugostitelje i hotelijere, proizvođače zdrave hrane, lokalne preduzetnike, nautičare, kulturne baštinare, primorske porodice, stručnjake i pojedince šta misle o ovom projektu, ali su naftni industrijalci pozvani da razgovaraju kako da „prošire operacije u Jadranu i osiguraju maksimalnu dobit“. Dosadašnje postupanje Ministarstva nije obezbijedilo niti transparentnu proceduru i valjane informacije za građanstvo, niti demokratsko izražavanje volje građana vezano za istraživanje nafte iz podmorja. Od građana Crne Gore se kriju sve bitne stavke ovog procesa, pri čemu su već izrađeni i u decembru 2014. godine usvojeni nacrti ugovora o koncesiji i pregovaračke platforme za vođenje pregovora a koje nisu predstavljeni crnogorskoj javnosti”, ističu u ovoj NVO.

Uz sve navedeno, dodaju oni, o projektu istraživanja nafte i gasa iz podmorja nije konsultovana prekogranična javnost iz Hrvatske, Slovenije, BiH, Italije i Albanije prema Protokolu o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, ESPOO konvenciji, kao i Direktivi o obezbjeđivanju učešća javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na životnu sredinu, prema kojima se prije donošenja plana u najkraćem mogućem roku trebaju obavijestiti susjedne zemlje o mogućim uticajima.

Send this to a friend