Ekonomija pozdravili odluku Vlade da odustane od gradnje

Green Home: Raskide ugovora o gradnji malih hidroelektrana da ne plate građani

Vlada

Nevladina organizacija Green Home pozdravila je odluku Vlade da odustane od gradnje malih hirdoelektrana na Bukovici, Bistrici, Murinskoj rijeci, Đuričkoj rijeci, Komarači i Trepačkoj rijeci, navodeći da je jasno da Vlada ulaže određene napore da se revidiraju dozvole i saglasnosti, ali je nepoznanica na koji način i na osnovu kojih kriterijuma se ta revizija sprovodi.

<<<Vlada stopira izgradnju nekoliko malih hidroelektrana<<<

U toj organizaciji ističu da je veliki broj otvorenih pitanja – od onih pod kojim uslovima i kriterijumima se sprovodi revizija dozvola i saglasnosti do onog pod kakvih uslovima će se ugovori raskinuti.

“Taj proces mora biti transparentan za javnost Crne Gore, jer je izvjesno da će troškovi raskida ugovora biti plaćeni iz državnog budzeta, odnosno da će ih platiti građani Crne Gore, što se mora spriječiti. Tim prije što su proizvedene štete nastale nepodobnim planiranjem i stihijskim davanjem dozvola bez adekvatnog planskog i pravnog utemeljenja, na šta smo poslednjih sedam godina ukazivali”, navode u Green Home-u.

Prema njihovim riječima, ako smo u pravnoj državi – neko treba da povuče odgovornost za to.

“Revizija takođe ne znači da se na tim rijekama neće planirati i izdavati dozvole za nove hidroelektrne, kroz stare planove i nepotpune procese i od strane istih donosioca odluka koji su nas doveli u situaciju da plaćamo štete. Zbog čega u ovom procesu nisu prepoznate i rijeke Lještanica i Vinicka, gdje se radovi dešavaju ubrzanom dinamikom? Za informaciju Vladi, pripremni radovi na pristupnom lokalnom putu za HE Vinicka se uveliko sprovode, dok su izdati UTU za Lještanicu i procesuirano odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu”, dodaju u toj NVO.

Jasno je, poručuju, da je riječ o selektivnom procesu revizije gdje se neke dozvole ukidaju a neke izdaju, npr. one za Štitsku rijeku i Umski potok, gdje su nove koncesije izdate prije samo dva mjeseca, nakon izjave ministarke ekonomije da neće biti novih hidroelektrana.

“Zbog štetnosti i neisplativnosti malih hidroelektrana, koja je više puta dokazivana trajni moratorijum je jedino rješenje. Skupština ni nakon pola godine još ne nalazi za shodno da pokrene raspravu u plenumu o peticiji za uvođenje trajnog moratorijuma, kršeći osnovna ljudska i ustavna prava 6400 građana koji su se sa inicijativom obratili ovom tijelu, kao dijelu legitimnog demokratskog procesa”, zaključuju u NVO Green Home.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Trol
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Trol
Gost
Trol

No ko tacno ocekujete da ce platit? Okle pare Vladi ako ne od gradjana?

Send this to a friend