Ekonomija

Hiljadu plus: Podnošenje zahtjeva bankama za stanove od četvrtka

Ministarstvo održivog razvoja i turizma raspisalo je juče javni poziv za građane za učešće u Hiljadu plus. Zahtjevi komercijalnim bankama se predaju od četvrtka do 3. decembra u filijalama CKB, Erste, Lovćen, NLB i Podgoričke banke.

Potrebna dokumentacija obuhvata popunjen zahtjev za dodjelu kredita, uvjerenje o prebivalištu za svakog člana domaćinstva, kopije biometrijske lične karte ili uvjerenja o državljanstvu za one koji imaju stare isprave.

Uz to trebaju izvodi iz matične knjige rođenih za maloljetne članove domaćinstva, izvod iz matične knjige vjenčanih za bračne parove i potvrdu o zaposlenju izdatu od poslodavca sa podatkom o visini prosječne zarade za prethodna tri mjeseca za sve zaposlene članove domaćinstva.

Potom je potrebna ovjerena izjava podnosioca i članova domaćinstva da nijesu imali stan ili u susvojini više od trećine stana čija površina nije veća od 99 kvadrata u posljednje tri godine.

Potrebna je i ovjerena sagiasnost podnosioca i svih članova domaćinstva za pribavljanje podataka od Uprave za nekretnine.

Za zaposlene u javnom sektoru potrebna je potvrda poslodavca da nijesu riješili stambenu potrebu u skladu sa propisom Vlade, odnosno nadležnog opštinskog organa.

Samohrani roditelji, odnosno staratelji dostavljaju dokaz o razvodu ili smrti drugog roditelja, odnosno da je nepoznat ili dokaz Centra za socijalni rad da je staratelj punoljetnoj osobi nesposobnoj za rad.

Za osobe sa invaliditetom i domaćinstva koja imaju takvog člana, može se dostaviti ovjerena kopija rješenja o statusu Zavoda za zapošljavanje, i/ili ovjerena kopija rješenja o ostvarivanju pravu na invalidsku penziju, odnosno o statusu invalida rada.

Za domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju dostavlja se ovjerena kopija rješenja nadležnog organa opštine i/ili centra za socijalni rad, dok se za mlade koji su bili djeca bez roditeljskog staranja dostavlja ovjereno rješenje nadležnog centra i/ili ovjerena kopija rješenja o hraniteljstvu i/ili o starateljstvu.

Za žrtve nasilja u porodici dostavlja se ovjerena kopija rješenja o izricanju zaštitne mjere, pravosnažne presude ili ovjereni dokaz da je u toku postupak izricanja zaštitne mjere, krivični ili prekršajni postupak.

U slučaju trudnoće, nerođeno dijete će se smatrati članom domaćinstva, što se dokazuje uvjerenjem o trudnoći koji izdaje izabrani ginekolog.

Dugoročni hipotekarni kredit se može dodijeliti za kupovinu stana čiji kvadrat ne košta više od 1.100 eura. Rata stambenog kredita ne može preći polovinu neto mjesečnih prihoda podnosioca zahtjeva, odnosno domaćinstva u slučaju udruživanja sredstava.

Vaučer se može dodijeliti domaćinstvu čiji kumulativni prihod iznosi do 600 eura za podnosioca zahtjeva, 420 eura za svakog punoljetnog, odnosno 300 eura za svakog maloljetnog člana.

Jednočlano i dvočlano porodično domaćinstvo može da konkuriše za garsonjeru ili jednosoban stan površine 24 do 46 kvadrata, parovi do 35 godina bez djece za jednosoban ili dvosoban stan površine 47 do 60 kvadrata, a tročlano domaćinstvo za jednosoban ili dvosoban stan površine 61 do 73 kvadrata.

Četvoročlano domaćinstvo može konkurisati za dvosoban ili trosobanstan površine od 74 do 88 kvadrata, a sa više od četiri člana za stan do 99 kvadrata.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Prosjecno radim
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Prosjecno radim
Gost
Prosjecno radim

Ovo ste sve lijepo izracunali da se od 100.000 ljudi u CG koji nemaju rijeseno ili im nije adekvatno rijesno stambeno pitanje, ne moze javiti ni njih 30….

Send this to a friend